Језичке појаве

Погледај следеће слике и размисли о садржају на њима. Можда ћеш се сетити језичких појава о којима смо говорили Wink

Jezičke pojave 1


Jezičke pojave 2


Jezičke pojave 3


Jezičke pojave 4


Још од учитељице знаш за неке језичке појаве. Касније је твоје знање допуњено. Сети се:

 • синоними
 • антоними
 • хомоними
 • пароними
 • деминутиви (умањенице)
 • аугментативи (увећанице)
 • фразеологизми

Помоћ можеш потражити на страни:

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Је ли ти сада лакше Laughing

Сада можеш урадити и неке задатке. Али пре тога… Загревање Wink

Jezičke pojave 5


Jezičke pojave 6


1. Прочитај следеће реченице:

Посматрам беле мишиће који трче брзо.

Од дугог вежбања заболели су ме трбушни мишићи.

Реч мишић у првој реченици употребљена је у значењу мали миш, а у другој реченици у значењу еластични орган код животиња и човека.

Наведена значења речи илуструју појаву која се назива:

 • полисемија;
 • антонимија;
 • синонимија;
 • хомонимија.

2. Међу следећим паровима речи подвуци антонимски пар:

 доћи – долазити

 доћи – стићи

 доћи – отићи

Напиши антониме следећих речи:

 • горе     
 • испод  
 • близу 

3. Препиши  реченице   у   којима   подвучене   речи   имају  метафоричко значење.

 • Птици је зарасло сломљено крило.
 • Отворићу лево прозорско крило.
 • Добро је постављати себи високе захтеве.
 • Зграде у мојој улици нису много високе.

4. Препиши пример у којем реч погодити значи „разрешити, одгонетнути”.

 • Погодио ме је тим речима.
 • Погодио сам га лоптом.
 • Погодио је значење непознате речи.
 • Погодио је центар мете.

5. Поред сваке реченице упиши број који стоји испред одговарајућег значења  речи поштовати:

1. примењивати; 2. ценити; 3. чувати.

 • Људи поштују успомене кроз сећање на враголије из детињства.
 • Поштујем старије људе и уступам им место у аутобусу.
 • Потребно је да поштујемо правописна правила кад год пишемо.

6. Поред сваке реченице напиши слово које се налази испред значења које у тој реченици има глагол ићи.

1. Пожури, иде аутобус

а) ходати

2. На море идем авионом.     

б) улазити

3. Иди брже да не закасниш. 

в) долазити

4. Са улице се иде право у кућу.       

г) путовати

7.  Повежи  израз  из  леве  колоне  са  одговарајућим  значењем  из  десне колоне.

1. разбити лед

а) вредно се посветити послу

2. ухватити маглу

б) прећи границу допуштеног

3. превршити меру       

в) савладати прве тешкоће

4. загрејати столицу    

г) побећи, нестати

8. У реченицама су подвучени изрази. Повежи израз са његовим значењем тако што ћеш поред сваке реченице уписати слово испред значења које тај израз има. Једно значење је сувишно.

1. Питали смо га зашто је закаснио, а он је слегнуо раменима.

2. Чим је то изговорио, угризао се за језик и заћутао.

3. Севао је очима зато што га нико није слушао.

Значења израза:

а) покајати се;

б) плашити се;

в) бити збуњен;

г) љутити се.

9. Уочи неправилну реч, а онда је замени одговарајућом из стандардног језика:

 • Дај ми позајми 200 динџи до понедељка.
 • Нисам имао куд јер је био јачи, морао сам да палим.
 • Ћао, морам да палим, да стигнем на последњу тролу.
 • Не пали га толико, провалиће да га ложиш.
 • Ђоле је закунтао чим је затворио очи.
 • Њих две су се као и увек расторокале преко телефона, а не зна се која више лупета.
 • Опет је хаос у граду, идемо пешака на факс.
 • Нема везе што има пуно да се гиља одавде, имамо времена.
 • Марина је добила ногу, шутнули је с посла.
 • Не фолирај се, немаш ти херца да се бијеш с том горилом.

10. Одабери реч која се својим значењем уклапа у смисао реченице:

 • Ја, братац, никоме не враћам новац кад (позајмим, узајмим), а не тражим да ми се врати дуг кад коме (позајмим, узајмим).
 • Имамо ми на (располагању, расположењу) три слободна дана.
 • Убеђени смо да је (прелаз, прелазак) преко Неретве саграђен и да ћемо моћи да осигурамо (прелаз, прелазак) партизана.
 • У драмским делима сваки чин је, (заокругљена, заокружена) целина.
 • Начитани младић био је (љубимац, љубитељ) филозофских дискусија.
 • Она се (извине, извину) из великашева загрљаја те упали светло.
 • Њихова груба сељачка лица су намрштена и гледају (сумњичаво, сумњиво) испод ока.
 • Топли млаз ваздуха заситио га је при (преласку, прелазу) путева, а пријатна хладовина при (улазу, уласку) у шуму.

11.  Одреди значење следећих лексичких парова, као у примеру ЖИВ – МРТАВ – антоними:

ДУБОК – ПЛИТАК

ВЕЛИК – МАЛИ

ТОПЛО – МЛАКО

МЛАД – СТАР

ЉУБИТЕЉ – ЉУБИМАЦ

ПТИЦА – ВРАБАЦ

ИСТИНА – НЕИСТИНА