Начини изражавања и функционални стилови

НАЧИНИ ИЗРАЖАВАЊА

 • Монолог

 • Дијалог

 • Дескрипција (описивање)

 • Нарација (приповедање)

Без обзира да ли неко воли да прича или би радије да ћути, користиће само неки од наведених начина изражавања или облика казивања: или ће причати сам или са неким, или ће нешто или некога описивати или ће приповедати о неком догађају. Из наведеног произилази да се облици казивања односе на појединаца.

ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВИ

 • Књижевноуметнички (литерарни)

Заступљен је у уметности. Утиче на естетски доживљај. Одликује га мноштво стилских изражајних средстава.

 • Научни (терминолошки)

Користи се у научним делима и уџбеницима. Њиме се описује, објашњава, дефинише, доказује и саопштава. Објективност је веома важна. Употребљавају се термини везани за одређену научну област. Нема стилских изражајних средстава, па је често и сувопаран. Размисли о уџбенику из историје и историјском роману Smile

 • Новинарски (публицистички)

О важности информисања нема потребе посебно говорити, па је јасно зашто се овај стил издвојио. Упућен је широј читалачкој или слушалачкој публици. Овај стил зато мора бити разумљив и доступан. Њиме се информише, али и убеђује у истинитост информација. Јавља се на телевизији, радију, интернету, али и у писаном облику – штампа: дневне новине и часописи. У новинарству постоје: вести, чланци, извештаји, репортаже, интервјуи, путописи… Посебно су важни наслови (и поднаслови).

Изреке о новинама и новинарству

 • Административни (пословни)

Мање је људи који уживају у административним текстовима, али је већина принуђена да користи овај стил. Пре или касније, сви пишу молбе, жалбе, тужбе, захтеве, приговоре… Хтели или не, људи треба да се информишу о законима, статутима, споразумима. Овај стил је повезан са мноштвом образаца и формулара које треба попунити како би се добиле личне карте или пасоши или возачке дозволе. Јасно је да је овај стил у употреби и при рођењу, поласку у школу, венчању… Користе се устаљени изрази и шаблони, а богатство речника је прилично оскудно.

 • Разговорни (говорни) (свакодневни)

Јасно ти је где се овај стил користи. У свакодневним приликама када смо опуштени, спонтани, фамилијарни. Нема посебне припреме па се често јављају паузе, грешке… Реченице су обично кратке, па и елиптичне. Често се користе и поштапалице, што не значи да је то добро. Њима говорници само добијају време јер им богатство речника није на завидном нивоу. Најчешће овај стил има усмени облик, али се може наћи у приватној преписци или дневницима. У приватну преписку спадају и СМС поруке, имејлови и четовање. Јасно, у усменом облику неретка је појава гестова и мимике.

И не заборави, функција језика је да његови говорници могу комуницирати. Стилови се односе на друштво у целини и зато се зову ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВИ. Из самих назива стилова јасно је у којим се делатностима користе. Сви стилови имају писани и усмени облик, а изузетак је, наравно, разговорни стил. Он има најчешће усмени облик. Али, то већ знаш Smile


НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА / ОБЛИК КАЗИВАЊА > појединац

ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛ > друштво у целини


Вежбање

Врста стила може се препознати и у једној или неколико реченица. Препознај којим стиловима припадају следеће реченице:

 • Видим, накуповао си пуно ствари. Изгледа богат вашар. Ето, и ја пошао тамо. Журим. Видећемо се.
 • Морава шуми, љутећи се на гатове и уставе воденица, и по читаве ноћи кикоће се на Месец трчећи по спрудовима.
 • Против овог решења може се изјавити жалба Републичкој управи прихода у року од 8 дана од дана пријема решења.
 • Сајам књига у Београду ове године ће отворити књижевник Милорад Павић. Сајам се отвара 11. октобра и траје седам дана.
 • Ход зракова зависи од индекса преламања и радијуса кривине површине рожњаче, сочива и стакластог тела.