Значење речи

Већ знаш шта су синоними и антоними, али да би ти било јасније (или нејасније) градиво у вези са њима, мораш знати да је реч о језичким појавама којима се бави ЛЕКСИКОЛОГИЈА (део науке о језику који се бави значењима речи и сређивањем речи у речнике према пореклу, употреби и историјском развоју.

О лексикологији можеш више прочитати у делу:

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Прво прочитај садржај чланка

УОПШТЕНО О ЛЕКСИКОЛОГИЈИ,

а онда се о детаљима информиши читајући садржај у делу

ЈЕЗИЧКЕ ПОЈАВЕ.

Како би ти градиво било јасније, протумачи дате примере, уради задатке, а најважније – запиши Smile

И на крају, уради следеће задатке (према договору са часа). Задаци су подељени у три групе. На теби је да ли ћеш урадити једну, две или све три групе задатака Smile

И не заборави, најважније је да схватиш градиво о синонимима и антонимима. За остале језичке појаве има времена Smile


 1. Објасни примере: МРАК, ТАМА, ПОМРЧИНА.
 2. Објасни значење пословице: КО ВИСОКО ЛЕТИ, НИСКО ПАДА.
 3. Напиши антониме за примере БРЗ и ЈАК.
 4. Шта све може значити реч КОСА? О којој је појави реч?
 5. Кажи и деминутиве и аугментативе за речи КАМЕН и НОГА.
 6. Објасни значење израза (фразеологизама, идиома):
 • ДИЋИ КУЋУ НА ГЛАВУ
 • ПОПЕТИ СЕ НЕКОМЕ НА ГЛАВУ

На крају, разврстај речи са умањеним и увећаним значењем: ГЛАВУРДА, НОСИНА, ОБЛАЧИЋ, РИБЕТИНА, КАШИЧЕТИНА, КРАВИЦА, СНЕЖИЋ, КУЧЕНЦЕ, СОБЕТИНА, СТОЧИЋ.


 1. Објасни примере: ЛАЖЉИВОЛАЖНОКРИВОТВОРЕНО.
 2. Објасни значење пословице: ПАМЕТАН ПОЛАКО ИДЕ, А БРЗО ДОЂЕ.
 3. Напиши антониме за следеће примере: НЕПРИЈАТЕЉ, СВЕТЛОСТ.
 4. Шта све може значити реч ГРАД? Која је ово појава?
 5. За следеће речи напиши и деминутиве и аугментативе: РУКА, МАЧКА.
 6. Реши следећу загонетку и откриј језичку појаву у њој: НОЋУ СВЕТАО, А ДАЊУ ТАМАН.
 7. Објасни значење израза (фразеологизама, идиома):
 • БИТИ КАО БЕЗ ГЛАВЕ
 • ГЛАВА У ТОРБИ

 1. Објасни примере: ВРЕДНОСТВРЕДНОЋАМАРЉИВОСТ.
 2. Објасни значење пословице: ПИЈАН И ТРЕЗАН НЕ МОГУ СЕ СЛАГАТИ.
 3. Напиши антониме за примере НЕЖАН и БУДУЋНОСТ.
 4. Шта све може значити реч ЛУК? О којој је језичкој појави реч?
 5. За речи БУБА и КРАВА напиши и деминутиве и аугментативе.
 6. Које речи од следећих означавају нешто умањено: СТОЛИЦА, ДЕТЛИЋ, ПОЛИЦА, ФЕСИЋ, ПТИЧИЦА, ЧЕКИЋ, ГУМИЦА, НОСИЋ, КУТИЈИЦА, ЦАРИЋ, БЕЛАНЦЕ.
 7. Објасни значење израза (фразеологизама, идиома):
 • МОТАТИ СЕ ПО ГЛАВИ
 • ПАМЕТ У ГЛАВУ!

И за крај…

У „Антологији српске поезије за децу” коју је приредио Душан Радовић налази се и следећа песма: Миле Станковић „Бајаги нешто друго”. Прочитај је још једном и одреди језичку појаву која се крије у њој:

Није тмина, него мрак,

Није игра, него плес,

Није врећа, него џак,

Није срџба, него бес.

Није шија, него врат,

Није нарав, него ћуд,

Није час, него сат,

Није шашав, него луд.

Није брдо, него брег,

Није кућа, него дом,

Није барјак, него стег,

Није трунтав, него тром.

Није блесак, него сјај,

Ал’ је конац, ал’ је крај!