Начини изражавања и функционални стилови

Верујем да сада у по ноћи, у по дана знаш поделу начина изражавања / облика казивања и функционалних стилова Smile

Начин изражавања / облик казивања:

 • Монолог
 • Дијалог
 • Дескрипција (описивање)
 • Нарација (приповедање)

Функционални стилови:

 • Књижевноуметнички (литерарни)
 • Научни (терминолошки)
 • Новинарски (публицистички)
 • Административни (пословни)
 • Разговорни (говорни) (свакодневни)

Ред је да употпуниш своје знање и то у вези са облицима казивања.

МОНОЛОГ

О монологу готово све знаш.

Само још да знаш да постоји и УНУТРАШЊИ МОНОЛОГ. Реч је о размишљању књижевног јунака. Успорава радњу, али даје додатну могућност читаоцу да боље схвати унутрашњи свет књижевних ликова.

ДИЈАЛОГ

Дијалог је дијалог Smile

Чисто да знаш да постоји и ПОЛИЛОГ (вишегласје). Јасно ти је да више особа говори истовремено и не зна се тачно чије су које речи. Познато ти је ово, зар не? Smile

ДЕСКРИПЦИЈА (ОПИСИВАЊЕ)

Постоји више врста дескрипције или описивања. Могу се поделити према следећим критеријумима:

 • Тема
 • Намена

У односу на тему описивања, постоје:

 • Портрет (опис личности)
 • Пејзаж (опис природе)
 • Ентеријер (опис унутрашњег простора)
 • Екстеријер (опис спољашњег простора)

У односу на намену, постоје:

 • Сугестивно описивање

Знаш ли шта значи реч сугестија? Наравно да знаш Smile То је када неко нечим утиче на другу особу, на осећања, вољу и мишљење те особе. Е, то је поента сугестивног описивања. Књижевни стваралац утиче на читаоце, на њихова осећања, подстиче их на размишљање, буди им машту.

 • Техничко описивање

Ова врста описивања има практичну намену. Људи их користе у свакодневном животу јер из њих уче и сазнају нешто ново. Сети се упутства, на пример, за мобилни телефон. Захваљујући њему, тачно знаш како изгледа твој телефон, његова својства и намену, а знаш и како да рукујеш њиме и да га одржаваш. Технички описи се налазе и у твојим уџбеницима (биологија, географија, физика). Захваљујући техничким описима, објашњени су ти нови појмови и појаве.

НАРАЦИЈА (ПРИПОВЕДАЊЕ)

И стигосмо до краја Smile

Нарација или приповедање се такође дели према одређеним критеријумима:

 • Тренутак приповедања
 • Намена

У односу на тренутак приповедања, нарација или приповедање може бити:

 • Хронолошко приповедање (од почетка па до тренутка приповедања)
 • Ретроспективно приповедање (од тренутка приповедања па уназад, до почетка)

У односу на намену… Да, већ знаш Smile Постоје:

 • Сугестивно приповедање (сугестивни утицај на друге)
 • Техничко приповедање (на пример, упутство за прављење сладоледа)