Речи мог детињства (домаћи задатак)

Шта је важно при писању састава, али и при анализи онога што је неко написао у свом саставу?

Обрада теме

Тема може бити потпуна, разрађена и доведена до краја. С друге стране, може бити непотпуна, недоречена или недовољно јасна и непрегледно изложена. Нажалост, може бити и промашена Frown

Избор грађе

Причали смо о планирању. Једна од важних ставки је управо избор грађе. Ако се довољно потрудимо, у саставу ће бити разрађени детаљи. У сваком другом случају, у саставу ће се наћи беспотребни детаљи без икакве везе са датом темом.

Распоред грађе и однос делова

Када смо размислили о грађи коју ћемо унети у састав, морамо водити рачуна да их лепо распоредимо унутар увода, разраде и закључка. Потрудимо ли се, биће добро распоређени. Нажалост, ако пишемо састав само да бисмо имали домаћи, делови састава ће бити несразмерни. Написане мисли треба да се надовезују. Не смемо дозволити да се у саставу нађу несређене мисли, да их понављамо...

Реченице

Верујем да знаш да реченице у саставу морају бити јасне и прецизне. Како се то постиже? Па избором речи, јасно. Реченице треба да буду оригиналне и сликовите. Подразумева се да ће бити исправне и да ће се водити рачуна о поштовању правописне норме.

Држање читача

У случају да баш ти читаш свој састав, чисто да те подсетим. Изражајно читање и лепо држање при читању може само допринети вредности састава. У обрнутом случају...


Опет бих те подсетила колико је планирање у свему важно. Шта год да радимо, највише ћемо имати успеха ако испланирамо шта ћемо и како радити, којим редом. Као и у свему другом, планирање је важно и у писању састава.

Како би могао да изгледа план овог састава?

Води рачуна, ово је само једна од бројних могућности:

УВОД:

 • Мноштво речи;
 • Значај речи;
 • Обликовање личности;
 • Ја према бројним речима.

РАЗРАДА:

 • Прва реч;
 • Издвојене речи, али не кроз набрајање;
 • Необичне речи/посебне речи;
 • Речи у књижевним делима;
 • Најчешће речи.

ЗАКЉУЧАК:

 • Важност речи у детињству;
 • Богатство речника;
 • Будућност кроз речи.

Видиш да није тешко. Пробај! Дозволи својој машти да те води Laughing