Лик Хајдук Вељка (домаћи задатак)

Лик Хајдук-Вељка или било који лик, а треба написати састав.

Опет ће ти помоћи моја другарица Маја (Српски лако):

Писање портрета по моделу „рибља кост”

Детаљније:

Портрет - душа и тело

или

Портрет - улепшавање текста