Исправак Првог школског писменог задатка

Обрати пажњу на следеће грешке!

Исправак Првог писменог задатка 1

Исправак Првог писменог задатка 2

Исправак Првог писменог задатка 3

Исправак Првог писменог задатка 4

Исправак Првог писменог задатка 5