Облици казивања и функционални стилови

О облицима казивања и функционалним стиловима говорили смо у петом разреду, и то више пута. Подсети се:

Можеш преузети и подсетник. Било да га залепиш, било да га препишеш (школска и/или домаћа свеска), биће ти од користи.