Читање и разумевање прочитаног

Čitanje i razumevanje pročitanog

1. Прецртај у следећим реченицама оно што је сувишно:

 • Не могу одолети и вратити се натраг.
 • Понекад дубоко у себи размишљам о свом позиву.
 • Често пута касним на часове.
 • Пењи се горе!

2. Отклони грешке у реченицама:

 • Ево га Јанко!
 • Он се јој допао.

3. Повежи речи из леве колоне с речима из десне колоне тако да добијеш парове синонима. У левој колони једна реч је сувишна.

хуман

частан

честит

човечан

опрезан

досетљив

стидљив

предострожан

довитљив

 

4. Прочитај дату реченицу, па одреди значење речи ПРИЗЕМАН: Иако је имао услова за напредак у послу и сопствени развој, остао је приземан човек. Реч приземан у реченици значи:

 • одмерен, скроман
 • срдачан, приступачан
 • поштен, искрен
 • прост, примитиван

5. Прочитај још једну реченицу, па размисли шта значи реч ИЗВЕСНО: Неки музички комад можда не изазива иста осећања код различитих људи, али је извесно да одговор нашег тела и ума на музику постоји, иако га нисмо увек свесни. Реч ИЗВЕСНО у реченици значи:

 • јасно, очигледно
 • слично, приближно
 • мудро, паметно

6. Препиши пример у којем реч погодити значи „разрешити, одгонетнути”.

 • Погодио ме је тим речима.
 • Погодио сам га лоптом.
 • Погодио је значење непознате речи.
 • Погодио је центар мете.

7. Одреди  значење  израза  који  је  подвучен  у  наведеној  реченици.  Напиши  уместо  њега другу реч или израз са истим, односно сличним значењем.

Čitanje i razumevanje pročitanog

Премда се Милутин Миланковић према ондашњим аустријским законима није могао уписати на Универзитет у Бечу, јер није знао латински и грчки, ипак је завршио високе школе и далеко је стигао у животу.

Подвучени   израз   у   реченици   значи   да   је   Милутин   Миланковић __________ у животу.