Читање и разумевање прочитаног

Čitanje i razumevanje pročitanog 1

Преузми задатке и уради их према договору са часа Laughing

Čitanje i razumevanje pročitanog 2

ОСНОВНИ НИВО

Čitanje i razumevanje pročitanog 3

СРЕДЊИ НИВО

Čitanje i razumevanje pročitanog 4

НАПРЕДНИ НИВО

Čitanje i razumevanje pročitanog 5