Извештај

Како би се лакше разумео извештај као једна од врста текстова у новинарском или публицистичком стилу, неопходно је да се подсетиш свих пет стилова изражавања:

Izveštaj 1

ЗАДАТАК:

Наброј по три одлике сваког од наведених стилова.

 


ОБЛИЦИ НОВИНАРСКОГ ИЗРАЖАВАЊА

Izveštaj 2

Сви наведени облици новинарског изражавања итекако се разликују од књижевних врста. Често се срећемо са наведеним облицима новинарског изражавања, било као читаоци или слушаоци, било да сами морамо некога обавестити о неком догађају у најкраћим цртама (= ВЕСТ) или да некога известимо о току неког догађаја ( = ИЗВЕШТАЈ).

Јасно је да је вест кратко, концизно, актуелно обавештење о нечему или некоме и мора одговорити на пет питања:

Izveštaj 3

Које су основне одлике извештаја?

 •  представља облик новинарског изражавања,
 •  врста је проширене вести о неком скорашњем догађају,
 •  у поређењу са вешћу, извештај је детаљнији,
 •  карактеристике: актуелност, занимљивост, истинитост, објективност, новост

Шта се дешава ако неки новинар о неком догађају пише после неког времена од времена дешавања? Запамти, више није реч о извештају, већ о репортажи. Извештај се односи на неки скорашњи догађај.

Наравно да долази до преплитања између извештаја и репортаже. Тако се у извештај могу унети елементи репортаже и онда настаје ИЗВЕШТАЈ-РЕПОРТАЖА или РЕПОРТЕРСКИ ИЗВЕШТАЈ:

 • запажања новинара
 • коментари новинара
 • лична оцена
 • поређење са сличним догађајима

Шта садржи извештај - користан текст на страни онлјан КЛУБ ЧИТАЛАЦА Laughing

У репортажу се могу унети елементи извештаја:

 • занимљиви детаљи
 • опис атмосфере
 • уверљиво представљање актера догађаја
 • живописан језик

Разлике и сличности:

Izveštaj 4 


ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

Одабери једну могућност и напиши извештај:

 • Извештај о неком друштвеном догађају у школи
 • Извештај са једне школске свечаности
 • Извештај са концерта наших ученика
 • Извештај о раду једне школске секције
 • Извештај са једног часа одељењске заједнице

Наравно, увек имаш могућност за самостално смишљену прилику о којој ћеш известити све нас Laughing