Моносеми

МОНОСЕМИЈА – једно значење речи

МОНОСЕМИ – једнозначна реч

Јасно ти је да неке речи имају само једно значење. На пример, тачно се зна шта значи реч СИР или ТРИ или ЗИМСКИ. Зато ове речи припадају једнозначним или моносемичним речима.

Дакле, када реч има само једно значење, реч је о језичкој појави која се зове МОНОСЕМИЈА или ЈЕДНОЗНАЧНОСТ.


monosemi 1

ПЕТ – непроменљива реч, прости број који означава количину која одговара броју прстију једне руке

Наравно, супротност моносемији је полисемија, а супротност моносемима су полисеми Smile