Антоними

Сигурна сам да знаш да су антоними парови речи са супротним значењем. Примера је много:

лак – тежак

дебео – мршав

врућ – хладан

богатство – сиромаштво

љубав – мржња

осветлити – затамнити

проширити – сузити

пролепшати се – поружнети

дан – ноћ

црно – бело

жив – мртав

ружан – леп

живот – смрт

небо – земља…

Сети се и примера:

antonimi 1

Неке речи немају адекватан антоним, па се он гради:

знање – незнање

човек – нечовек

револуција – контрареволуција

поштење – непоштење

фашизам – антифашизам

продуктивно – контрапродуктивно

Када се један члан у пару антонима негира, постаје синоним: говори – ћути (антоними), али не говори – ћути постају синоними.

Антоними показују појмове супротне по: 

  • ЗНАЧЕЊУпобеда – пораз
  • МЕРИвелики – мали
  • КВАЛИТЕТУдобро – зло
  • ВРЕДНОСТИздрав – болестан; јефтин – скуп