Хомоними

Хомоними су речи истог гласовног склопа, али различитог значења.

Размисли о значењима речи: КОСА, РАК, СТО, САВА и ОКО.

Хомоними се у речницима наводе као посебне речи и обележавају се СТЕПЕНОВАЊЕМ, тј. малим бројевима изнад речи:

  • СУД ¹ – установа
  • СУД ² – предмет у домаћинству

Некад је разлика само у акценту. Размисли о значењу речи: ГРАД, ЛУК и ПАС.

Обрати пажњу!

homonimi 1

ХОМОГРАФИ су речи које се исто пишу, али се различито изговарају и подврста су хомонима. Некада се значење види само из контекста:

Та лепа жена је села.(глагол)

То је лепота нашег села. (именица)

Носи то напоље! (императив)

Он носи књигу. (презент)