Фразеологизми

Устаљене јединице које имају пренесено, метафорично значење и састоје се од најмање две речи. Зову се још и: ФРАЗЕМИ, УСТАЉЕНИ ИЗРАЗИ, ИДИОМИ

 • ЈУРИТИ КАО МУВА БЕЗ ГЛАВЕ
 • ПРАВИТИ СЕ ЛУД
 • ПЉУНУТИ ОТАЦ
 • САКРИТИ СЕ У МИШЈУ РУПУ

Фразе су лексичке или фразеолошке јединице својствене једном језику и не могу бити буквално преведене на други језик. Део лексикологије који се бави идиомима зове се фразеологија. Реч је настала од следећих речи:

 • phrasis – израз, на грчком језику
 • logos – учење, наука

Само неки од многобројних примера у нашем језику:

 • МРТВО МОРЕ – ништа се не дешава, монотонија, досада
 • ЋОРАВА ПОСЛА – посао без икаквих резултата и ефеката
 • КУПИТИ МАЧКУ У ЏАКУ – не знати особине купљеног док се не купи
 • ЈОВО-НАНОВО – испочетка радити исти посао
 • ТРИЦЕ И КУЧИНЕ – глупости и бесмислице
 • КУКА И МОТИКА – сиротиња, јадни, сиромашни људи, живе од сопственог рада
 • ДЛАКА У ЈАЈЕТУ – ситничарење
 • ИГРАТИ СЕ ВАТРОМ – ризиковати
 • КАО СЛОН У СТАКЛАРСКОЈ РАДЊИ – незграпан, шепртља

Постоје и примери који су различити по склопу речи, али су истог смисла:

Кад на врби роди свирала

Кад на врби роди грожђе

Читати неког као отворен буквар

Читати неког као књигу

Равно до Косова

Равно до мора


Бити на седмом небу

Крокодилске сузе обрале бостан

(Политикин забавник)