Аугментативи

Антоним или супротна реч по значењу речи деминутив јесте аугментатив. Из тога произилази да су аугментативи речи увећаног значења:

кућица < КУЋА > кућетина

augmentativi 1

Подгрупу аугментатива или увећаница чине пејоративи и то су речи које у себи крију погрдно значење:

глава – главуџа

augmentativi 2

Обрати пажњу!

Правилно је рећи пејоратив, а не пежоратив.