Полисеми

ПОЛИСЕМИЈА – више значења речи

ПОЛИСЕМИ – вишезначне речи

Обрати пажњу!

Глагол ГОВОРИТИ

  • Он већ говори. (проговорити, имати способност говорења)
  • Они не говоре већ две године. (у свађи су)
  • Она говори три страна језика. (полиглота, зна и разуме више језика)
  • Глумац добро говори стихове. (рецитује)

sijalica

Обрати пажњу на значење следећих синтагми! 

  • ПЛИВАТИ У ВОДИ ПЛИВАТИ У ДУГОВИМА
  • ВРЕЛА ВОДА ВРЕЛА ЉУБАВ
  • ДУБОКА РЕКА ДУБОКИ УТИСАК

Верујем да већ схваташ да је реч ГЛАВА (као и многе друге речи) вишезначна или полисемична, а да се та језичка појава зове ВИШЕЗНАЧНОСТ или ПОЛИСЕМИЈА. Супротност овој појави је МОНОСЕМИЈА Smile

Мало разбибриге у вези са главом Smile

Загонетке


sijalica

Обрати пажњу!

Разликуј полисеме од хомонима!!!

Полисеми имају било какву међусобну значењску везу, смисаоно и асоцијативно су повезане (ЗУБ – сличног је и оштрог облика у било ком значењу да се користи).

Хомоними су речи истог гласовног склопа, али сасвим различитог значења; речи немају никакву сличност према облику (КОСА – влас, оруђе за кошење, страна брда, женско име)


Богатству језика доприносе и две појаве у језику:

Теби су познате ове појаве као стилске фигуре, а онда ти је и јасније зашто оне доприносе богатству језика.

О њима више у следећем делу Wink