Пароними

Пароними су речи које веома слично звуче, али имају потпуно различито значење. Размисли о значењу следећих примера:

значење – значај

генерални – генералски

суседни – суседски

носилац – носач

опис – описивање

клизиште – клизалиште

усамљен – осамљен

руменети – руменити

једини – јединствен

прелаз – прелазак…

Ако се не води рачуна, може доћи до замене значења, па чак и до бесмислених значења:

  • Зараћене стране су ИЗМЕНИЛЕ/ЗАМЕНИЛЕ заробљенике.
  • Битно је бринути о ЧИСТОЋИ/ЧИСТОТИ језика.