Језик и комуникација

Јасно је да у заједници сви чланови морају комуницирати. Како у људској, тако и у животињској.

jezik i komunikacija 1

Можда знаш неке примере комуникације међу животињама?

Комуникација међу људима

Природни језици – најсавршеније средство комуникације.

Вештачки језици – измишљени знаковни системи. Најпознатији вештачки језик је ЕСПЕРАНТО.

Нејезичка средства комуникације

ГЕСТ – знак који мораш знати да би га користио. С друге стране, ако гест није прихваћен у друштву или народу, неће ни постојати. Бескорисно је да неки гест користи једна особа ако нико други неће знати шта то значи Smile

Које гестове користиш?

Знаш ли неки ‘војнички’ гест, на пример? Или неки други?

Покрети главе (потврђивање и одрицање) – то сигурно знаш Smile

А знаш ли шта исти ти покрети значе у Македонији и Бугарској?

МИМИКА – покрети лица. Нема особе која њима не показује своје расположење и осећања: досада, незнање, љубав, страх…

ПАНТОМИМА – међу омиљеним дечјим играма, али превасходно везана за позоришну уметност. Већ погађаш: састављена је од гестова и мимике.

Гестови и мимика су најраспрострањенија нејезичка средства, али има и других: игра, музика, симболи у наукама, симболизација у саобраћају, димна сигнализација (сети се Индијанаца или дечака из романа „Орлови рано лете”, на пример)…

Битно је да знаш да нејезичка средства можеш разликовати:

jezik i komunikacija 2

ЈЕЗИК – НАЈСАВРШЕНИЈЕ СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ

ДРУШТВЕНА УСЛОВЉЕНОСТ ЈЕЗИКА

Јасно ти је да је језик настао у друштву. Још су пећински људи схватили да морају комуницирати како би преживели. Све активности (лов, риболов, земљорадња) биле су успешније са настанком језика.

С друге стране, и сваки појединац користи језик у свом развоју и стварању.

Све што је човек створио, преносило се на будуће генерације. Замисли шта је значио проналазак штампе у 15. веку! Незаобилазно је и име Јохан Гутенберг у овој области. Ти данас живиш у времену компјутера и мобилних телефона, али имаш довољно маште да претпоставиш шта су значила открића телеграфа, телефона, радија, телевизије у оно време.

ГУТЕНБЕРГОВА ШТАМПАРИЈА

(Јутјуб)

Језик нам је свакодневно потребан: у породици, у школи, на послу, на одмору…

Неопходност језика ти је јасна. Сад још само неколико термина:

  • ЛЕКСИКА – фонд речи једног језика
  • ЛЕКСИКОН (речник) – пописане речи једног језика

          Размисли шта значе речи лексикологија и лексиколог.

Не заборави, језик стичемо рођењем, а изграђујемо га сопственим културним развојем!

Да би један језик био књижевни и званично признат, мора имати ПИСМО и испоштовану НОРМУ (скуп правила осмишљен од стране научника). До тада је реч само о народном, разговорном, језику.

Пре него што почнеш са изучавањем историје свог језика, треба да знаш да се наука која се бави проучавањем порекла и значењем речи зове ЕТИМОЛОГИЈА


Занимљивост:

И то је, и то је… СПОРАЗУМЕВАЊЕ

ДИМНИ СИГНАЛИ

(Политикин забавник)


ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

Као што разликујемо народни и књижевни језик, тако разликујемо и говорни и писани језик. Размисли о разликама о говорном и писаном језику и запиши их у свесци за домаћи задатак.