Хронолошки подаци

863. године

Византијски мисионар КОНСТАНТИН (ЋИРИЛО) саставља прво словенско писмо – глагољицу и преводи са грчког на језик Македонских Словена (из околине Солуна) прве црквене књиге.

9. и 10. век

Настаје и одомаћује се друго словенско писмо – ћирилица.  Охридска  школа – први  организован  књижевно-културни покрет код Јужних Словена.

10. век

Настаје Самуилова плоча – најстарији  македонски и јужнословенски споменик писан ћирилицом.

12. век

Летопис попа Дукљанина – написао га непознати свештеник из Бара.

Око 1100. године

Башчанска плоча – најстарији хрватски споменик писан глагољицом.

12. век

Мирослављево јеванђеље – најстарији и најлепши споменик српске средњовековне уметности, писан ћирилицом.

12. век

Стеван Немања и Сава Немањић подижу у Светој Гори манастир Хиландар.

12. и 13. век

НЕМАЊИЋ,  Сава – први  српски архиепископ, родоначелник српске биографске књижевности  („Живот Светог Симеона”)

12. и 13. век

ПРВОВЕНЧАНИ, Стеван – брат Саве Немањића, описао живот свога оца Стевана Немање („Живот Светог Симеона”)

1208. године

Стеван Првовенчани подиже манастир Жичу.

1217. године

Србија постаје феудална краљевина. 

13. век

ДОМЕНТИЈАН – хиландарски калуђер, ученик Саве Немањића. Написао биографије „Живот Светог Саве” и „Живот Светог Симеона”.

од 13. до 15. века

ТЕОДОСИЈЕ – монах у манастиру Хиландару, Доментијанов ученик, написао биографију „Живот Светог Саве”.

од 13. до 15. века

ДАНИЛО, архиепископ – писац биографског зборника (са настављачима) – „Живот краљева и архиепископа српских”.

1346. године

Србија постаје феудална краљевина.

1349. године

Душанов законик

1389. године

Пораз српске војске на Косову.

14. и 15. век

ЦАМБЛАК, Григорије – од дела писаних  српском рецензијом најпознатија му је биографија „Живот Стевана Дечанског”.

14. и 15. век

ФИЛОЗОФ,   Константин – оснивач Ресавске школе у манастиру Манасији и писац биографије „Живот Стевана Лазаревића”.

1423. године

Основана Ресавска школа у манастиру Манасији.

1459. године

Пад Смедерева под Турке и пропаст српске феудалне државе.