Историја српског језика - осми разред

Одговори на питања:

 1. Када су се Словени доселили на Балкан?
 2. У ком веку је кнез Растислав затражио помоћ од византијског цара?
 3. Које је прво словенско писмо?
 4. Ко је творац ћирилице?
 5. У ком веку су настале редакције или рецензије?
 6. Ко је говорио рускословенским језиком у Србији?
 7. Који је најзначајнији правни документ на српскословенском језику?
 8. До када је у употреби српскословенски језик?
 9. Које године је Вук Караџић почео да користи глас Х?
 10. Којој словенској групи језика припада српски језик?
 11. Како се звао први књижевни језик Словена?
 12. Ко је био Заменхоф?
 13. Ко је предводио Велику сеобу Срба?
 14. На ком језику се ширила хришћанска вера?
 15. Шта је Брајево писмо?
 16. Како се зове мешовити језик у Србији настао половином 18. века?
 17. Које године је Његош штампао „Горски вијенац”?
 18. Које је најпознатије црквено дело на српскословенском језику?
 19. Које године је уведен рускословенски језик?
 20. Која је данашња држава некадашња Моравска?
 21. Које године Словени примају писменост?
 22. Како се зове најстарији српски споменик писан народним језиком?
 23. Које године је Вук Караџић први пут отишао у Беч?
 24. Како се зове прва штампана српска граматика?

Допуни следеће реченице:

 • „Славеносрпски магазин” је први српски ______, написан на ______  језику, ______ године.
 • „Глагољати” је стара словенска реч и значи _______ .
 • Ћирило и Методије су прве књиге на ______ језик превели са ______ језика.
 • Преписивачка делатност се у средњем веку одвијала у _______.
 • Речи као што су: икона, апостол, калуђер, патријарх, манастир, ушле су у наш језик из ______ језика и називају се ______.
 • Свети Сава је написао прву српску оригиналну књигу _______ у ______ веку на _______ језику. У тој књизи је описао живот _______.
 •  „Душанов законик” је најзначајнији  ________, а написан је у ______ веку,  односно _____ године.

ДА  или  НЕ

 1. Старословенски је до 12. века био једини књижевни језик свих Словена.
 2. Повеља Кулина бана је српски документ из 14. века.
 3. Након Велике сеобе Срба 1690. године Београд постаје велики културни центар Срба.
 4. Максим Суворов и Емануил Козачински отварају школе на славеносрпском језику.
 5. Упоредо са рускословенским писало се и на народном српском језику.
 6. Прасловенски језик је први књижевни језик Словена.
 7. Доситеј Обрадовић је сматрао да књиге не треба писати на народном већ на рускословенском језику.
 8. Мирослављево јеванђеље је писано у 12. веку.
 9. Славеносрпски се и данас користи у нашој цркви приликом богослужења.
 10. Рускословенски језик почео је да се употребљава у нашој књижевности око 1730. године.
 11. За старословенски језик се каже да је хипотетички језик.
 12. Праиндоевропски језик је био један од књижевних језика у српској књижевности до реформе Вука Караџића.

Напиши по чему су за Вуков рад значајне следеће године:

1804.

1813.

1814. 

1818.

1823.

1836.

1847.

1850.

1852.

Одабери тачан одговор:

1. Зашто Вук одлази у Беч 1813. године:

 • због школовања,
 • због пропасти Првог српског устанка
 • због авантуристичког духа

2. Славеносрпски језик је настао мешавином:

 • старословенског и српског народног језика
 • старословенског и рускословенског језика
 • рускословенског и српског народног језика

3. Ћирило и Методије су живели у:    

 • 6. веку
 • 9. веку
 • 12. веку  

Објасни:

*** зашто је природни језик најсавршеније средство споразумевања.

*** да ли осмех може бити преносилац поруке.

*** због чега је Повеља Кулина бана важан документ.

*** због чега се 863. година сматра годином стварања словенске писмености. 

Издвој:

 • Издвој несловенске језике: руски, грчки, турски, словеначки, мађарски, бугарски, белоруски, италијански.
 • Издвој словенске језике: грчки, турски, словеначки, мађарски, бугарски, белоруски, лужичкосрпски.

Мало о речима:

 • Како се зову речи које су у наш језик ушле из мађарског, енглеског, француског, турског, грчког  језика? 
 • Из ког језика су у наш језик ушле речи као што су: фарба, флека, фластер, шнала, цигла? Напиши како се зову те речи према томе из ког су језика.

Наградно питање!

Наведи хронолошки називе књижевних језика који су били у употреби код Срба до Вуковог увођења народног језика у књижевност.