Први део

Знајући вас, за сваки случај, скраћена и ОБАВЕЗНА верзија.

Молим вас, препишите следећи текст у своје школске свеске.

Најосновнији подаци, али довољни за предстојећу контролну вежбу.

Бар до четворке Smile


ЈЕЗИК ОД ПОЧЕТКА ДО 12. ВЕКА

Језик је најсавршеније средство комуникације. Друштвено је условљен од прачовека до данас (породица, посао…) Постоје природни и вештачки језици, као и нејезичка средства комуникације (гест, мимика, пантомима, димни сигнали, саобраћајни знаци, плес, игра…)

ПОЧЕЦИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ

Језичку породицу чине језици истог порекла. Већина европских језика припада индоевропској језичкој породици, а ова група језика настала је од праиндоевропског језика. Овај језик је постојао у 3. миленијуму пре нове ере или 3000 година пре нове ере. Из овог језика развиле су се друге групе језика (италска или романска, германска, словенска, келтска), као и појединачни језици (албански, јерменски, грчки).

Прасловенски језик сматра се претком свих словенских језика. Њиме су се служили сви Словени до тренутка расељавања на исток, југ и запад, што је почело у 4. веку и трајало до 8. века. Словени су се на Балканско полуострво доселили у 6. и 7. веку. Расељавањем на три стране света постале су три групе словенских језика:

  1. Источнословенски језици: руски, белоруски, украјински
  2. Јужнословенски језици: српски, hrvatski, slovenački, македонски, бугарски, старословенски
  3. Западнословенски језици: poljski, češki, slovački, rusinski, gornjo i donjo lužičkosrpskikašupski i polapski

-Старословенски језик је заједнички и први књижевни језик свих Словена. Он је први писани језик, заснован на говору из околине Солуна.

-Словенски просветитељи, браћа Ћирило и Методије, први су словенски учитељи. Они 863. године долазе у Моравску, на молбу кнеза Растислава, како би на словенском језику ширили хришћанску православну веру. Пре доласка су се припремили тако што су:

  1. Створили први књижевни језик свих Словена = СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК
  2. Сачинили прво словенско писмо = ГЛАГОЉИЦА
  3. Превели са грчког језика црквене књиге

-Година 863. сматра се годином почетка словенске писмености, зато што браћа шире писменост, подстичу православље и преводе црквене књиге за богослужење.

-Прво словенско писмо зове се ГЛАГОЉИЦА. Њу је сачинио Ћирило.

-Крајем 9. века ученици Ћирила и Методија стварају друго, једноставније писмо, ЋИРИЛИЦУ. Истичу се Климент и Наум из охридске преписивачке школе, али су познати и преписивачи из преславске школе. Запамћена су и имена Саве, Горазда, Абелара и других. Оба писма настала су на основу познавања словенског говора и преузимањем слова из грчког језика. Словенски гласови су добили своје посебне графичке ознаке. Свако слово је имало своје име, па је од прва два слова АЗ и БУКИ настао назив АЗБУКА. Данас је ћирилица званично писмо у Републици Србији.