Изричне реченице

c Изричне реченице истичу садржај глагола ГОВОРЕЊА, МИШЉЕЊА, ОПАЖАЊА и ОСЕЋАЊА из главне реченице.

c  Разликују се две врсте ових реченица:

1.    Прелазни глаголи који најчешће захтевају ДОПУНУ (објекат). Зато оне имају функцију (службу) објеката – ОБЈЕКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ према функцији.

2.   ЗАВИСНОУПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ су посебна врста изричних реченица које имају облик питања, али немају функцију питања и увек, али увек, завршавају се тачком. Такође су према функцији (служби) – ОБЈЕКАТСКЕ.

Како то практично изгледа?

  Smile Smile Smile

(зависна, објекатска реченица)

 • РОДИТЕЉИ СУ МИ ПРЕДЛОЖИЛИ ДА ИДЕМ НА ФОЛКЛОР.
 • РОДИТЕЉИ СУ МИ ПРЕДЛОЖИЛИ ФОЛКЛОР. > прави објекат

c  ПРЕДЛОЖИТИ је глагол говорења, а зависна реченица (у првом примеру) и реч (у другом примеру) имају функцију објекта, па је ово изрична реченица са објекатском функцијом.

 • ВЕРУЈЕМ ДА ЋУ ДОБИТИ ПЕТИЦУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ.
 • ВЕРУЈЕМ У ПЕТИЦУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ.

c  ВЕРОВАТИ је глагол мишљења, а изрична реченица (у првом примеру) и синтагма (у другом примеру) имају функцију објекта, па је реч о изричној реченици према значењу, а о објекатској према функцији.

 

СВАКОГ ЈУТРА ОСЕЋАМ (глагол осећања) …

 • КАКО МОЈЕ НЕСТРПЉЕЊЕ РАСТЕ. (изрична реченица – функција објекта)
 • СВОЈЕ НЕСТРПЉЕЊЕ.  (синтагма у служби правог објекта)

ВИДЕО САМ (глагол опажања) …

 • ДА ЈЕ ПАО ПРВИ СНЕГ. (изрична – функција објекта)
 • ПРВИ СНЕГ. (синтагма у служби објекта)

НАПОМЕНА:

⁄     ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ ПОЧИЊУ ВЕЗНИЦИМА ДА И КАКО.

⁄     ПРЕПОЗНАЈУ СЕ ПО ТОМЕ ШТО СЕ УВЕК МОГУ ДОБИТИ НА ПИТАЊЕ ШТА? И ШТО СЕ УГЛАВНОМ МОГУ ЗАМЕНИТИ ОБЈЕКТОМ ИСКАЗАНИМ РЕЧЈУ ИЛИ СИНТАГМОМ. АКО ТО НИЈЕ МОГУЋЕ, ИЗРИЧНА РЕЧЕНИЦА СЕ УВЕК МОЖЕ ЗАМЕНИТИ ИМЕНИЧКОМ ЗАМЕНИЦОМ У АКУЗАТИВУ НЕШТО. ОБАВЕЗНИ СУ У ГЛАВНОЈ РЕЧЕНИЦИ ГЛАГОЛИ МИШЉЕЊА, ГОВОРЕЊА, ОПАЖАЊА ИЛИ ОСЕЋАЊА.

ОНА ЖЕЛИ (глагол осећања) ДА СТУДИРА МЕДИЦИНУ. (изрична реченица у функцији објекта)

ОНА ЖЕЛИ (глагол осећања) НЕШТО. (именичка заменица НЕШТО у акузативу).

c  Изричне реченице настају и када се управни говор претвара у неуправни:

 • СЕСТРА МИ ЈЕ ТАКОЂЕ САВЕТОВАЛА: „УПИШИ СЕ НА ФОЛКЛОР”. (управни говор)
 • СЕСТРА МИ ЈЕ ТАКОЂЕ САВЕТОВАЛА (глагол говорења) ДА СЕ УПИШЕМ НА ФОЛКЛОР. (изрична реченица у функцији објекта) (неуправни говор)

ЗАВИСНОУПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ

c  ПОСЕБНА ВРСТА ИЗРИЧНИХ РЕЧЕНИЦА. ИМАЈУ ОБЛИК ПИТАЊА, АЛИ НЕМАЈУ ФУНКЦИЈУ ПИТАЊА!!!

 • ДРУГАРИЦЕ СУ МЕ ПОНОВО ПИТАЛЕ: „ДА ЛИ ХОЋЕШ ДА СЕ УПИШЕШ НА ФОЛКЛОР?”
 • ДРУГАРИЦЕ СУ МЕ ПОНОВО ПИТАЛЕ (глагол говорења) ДА ЛИ ХОЋУ ДА СЕ УПИШЕМ НА ФОЛКЛОР. (изрична зависноупитна реченица у функцији објекта).

ПРАВОПИС:

На крају зависноупитних реченица увек стављамо ТАЧКУ!!!