Условне реченице

Или:

ПОГОДБЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ

* Зависне реченице којима се означава УСЛОВ за извршавање радње главне реченице. Наравно, по значењу су прилошкоодредбене или прилошке.

А

  • АКО РЕДОВНО ТРЕНИРАМ (презент), УСПЕЋУ.
  • УКОЛИКО РЕДОВНО ТРЕНИРАМ (презент), УСПЕЋУ.
  • ТРЕНИРАМ (презент) ЛИ РЕДОВНО, УСПЕЋУ.
  • АКО БУДЕМ РЕДОВНО ТРЕНИРАО (футур други), УСПЕЋУ.
  • УКОЛИКО БУДЕМ РЕДОВНО ТРЕНИРАО (футур други), УСПЕЋУ.
  • АКО БИХ РЕДОВНО ТРЕНИРАО (потенцијал), УСПЕО БИХ.
  • УКОЛИКО БИХ РЕДОВНО ТРЕНИРАО (потенцијал), УСПЕО БИХ.

* Услов је остварљив, реалан и може се очекивати да се испуни. За овакве реченице карактеристични су везници АКО, УКОЛИКО и речца ЛИ.

Б

  • КАД БИХ РЕДОВНО ТРЕНИРАО (потенцијал), УСПЕО БИХ.
  • ДА РЕДОВНО ТРЕНИРАМ (презент), УСПЕО БИХ.

* Услов је такође остварљив, али са мање вероватноће. Више се претпоставља да ће се услов испунити, него што се у то чврсто верује. Овакве условне реченице обично почињу везницима КАД и ДА.

В

  • ДА САМ РЕДОВНО ТРЕНИРАО (перфекат), УСПЕО БИХ.

* Услов је неостварљив. И овакве реченице почињу везнико ДА.


П О Д С Е Т Н И К !!!

*    Условне реченице обично стоје испред главне реченице, па се одвајају запетом, али могу стајати и иза главне реченице.

*    Карактеристични су везници: АКО, УКОЛИКО, ДА, КАД и речца ЛИ.

*    Испред условне реченице, ради провере, увек се може додати израз ПОД УСЛОВОМ.