Временске реченице

Поступак ти је већ јасан. Ако знаш да одредиш прилошку одрдбу за време у реченици, онда ће временске реченице за тебе бити прави мачји кашаљ Smile

Купио сам хлеб у повратку.

Купио сам хлеб у повратку кући.

Купио сам хлеб кад сам се враћао кући.

Јасно ти је да су прилошке одредбе за време у овим реченицама:

 • у повратку
 • у повратку кући
 • кад сам се враћао кући

Како су исказане ове прилошке одредбе? Па и то ти је јасно:

 • једном речју
 • скупом речи или синтагмом
 • зависном реченицом

Идемо даље. Размисли о следећим реченицама:

Кад учим, мора бити тишина.

Док учим, мора бити тишина.

Чим учим, мора бити тишина.

Мислим да ти неће бити тешко да уочиш да се у овим сложеним реченицама радње у независним предикатским реченицама дешавају истовремено. Везници су: ДОК, КАД и ЧИМ. Могу стајати у инверзији, а и не морају. Провери Smile

Време је променљива категорија. И то знаш Smile Види то на примерима:

Кад завршим учење, укључим радио.

Пошто завршим учење, укључим радио.

Шта се овде дешава? Ништа посебно. Јасно се види да се радња у зависној реченици дешава пре радње у главној реченици. Везници: ПОШТО и КАД. Што се тиче инверзије, могућа је, а тада је запета обавезна. У обрнутом случају, који је такође могућ, запета се не пише.

Крај већ претпостављаш. Ако се радња у зависној реченици може десити пре радње у главној реченици, онда је могуће и обрнуто: радња у зависној реченици може се десити после радње у главној реченици. Погледај примере:

Кад изађем, распремим свој сто.

Пре него што изађем, распремим свој сто.

Што се тиче инверзије и употребе запете, све је исто као у претходним реченицама Smile

И – шта смо научили о временским реченицама?

- Имају временско значење.

- Њима се означава ВРЕМЕ вршења радње главне реченице.

- Најчешће су у функцији ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА ВРЕМЕ главне реченице.

- Радња главне реченице дешава се:

 • истовремено са радњом зависне реченице
 • после радње зависне реченице
 • пре радње зависне реченице

- Везници су специфични и не могу се међусобно замењивати.

- Једино је везник КАД неутралан. Њиме може почети свака временска реченица.

 • Везници: КАД, ДОК, ЧИМ, ПОШТО
 • Везнички спојеви: ТЕК ШТО, САМО ШТО, ПРЕ НЕГО ШТО

- У инверзији је запета – обавезна, као и у случајевима када је зависна реченица уметнута. Када је у питању граматички редослед реченица, можеш и не мораш користити запету.

Ето.

Али, да се не опустиш Smile

Разликуј временске и односне реченице!

Упореди их:

Било је лепо 1/ кад смо били деца 2/.

Кад је било лепо? Кад смо били деца.

временска / прилошка

Било је лепо у (оно) време 1/ кад (у које) смо били деца 2/.

У које време је било лепо? У које смо били деца. / у време детињства

односна / атрибутска