Начинске реченице

Или ПОРЕДБЕНЕ Laughing

Треба ли да ти посебно наглашавам да се по самом називу ових реченица види да су то зависне реченице са начинским значењем. Употребљавају се у функцији ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА НАЧИН радње означене глаголом главне реченице. Наравно, по значењу су прилошке. Упореди примере:

Писао је БРЗО. – једна реч

Писао је ВЕОМА БРЗО. – скуп речи или синтагма

Писао је КАО ДА га але јуре. – зависна реченица

Разликују се две врсте ових реченице.

а) Кад се начин вршења радње означава ПОРЕЂЕЊЕМ ПО ЈЕДНАКОСТИ (сличности), ове реченице повезане су:

  • везничким спојевима: КАО ШТО и КАО ДА
  • прилозима: КАКО и КОЛИКО

Најчешће имају службу прилошке одредбе за поређење:

Написао је све 1/ као што је замислио 2/.

Написао је све 1/ као да није имао избор 2/.

Написао је све 1/ како је замислио 2/.

Написао је све 1/ колико је могао 2/.

б) Кад се начин вршења радње означава ПОРЕЂЕЊЕМ ПО НЕЈЕДНАКОСТИ (различитости), ове реченице повезане су везничким спојевима:

  • НЕГО ШТО,
  • НЕГО ДА,
  • НО ШТО,
  • НО ДА:

Боље да се бавимо спортом 1/ него што седимо у кући 2/.

Боље да се бавимо спортом 1/ него да седимо у кући 2/.

Боље да се бавимо спортом 1/ но што седимо у кући 2/.

Боље да се бавимо спортом 1/ но да седимо у кући 2/.

Просто као пасуљ, зар не?

Сад мало о употреби запете у овим реченицама.

Класика!

  • Кад је у питању граматички редослед реченица – запета се не пише.
  • Кад је у питању инверзија – запета је обавезна.
  • Кад је уметнута зависна реченица у главну – запете су обавезне.

Ето!

Smile Smile Smile