Односне реченице

Јасно ти је да име ових реченица указује на то да се оне односе на неки део у главној реченици. Погледај примере:

Упознао сам девојку ¹/ која ми се одавно свиђа ²/.

(односи се на реч, именицу, ДЕВОЈКА)

Станује у новој кући ¹/ чији прозори гледају у нашу улицу ²/.

(односи се на синтагму у којој је главна реч именица КУЋА)

Односне реченице могу имати службу (функцију):

recenice 3

Напомена 1: Могу још бити и у функцији именског дела предиката.
Напомена 2: Апозицијска је иста као атрибутска, само што се не може свести на једну-две речи него на велику синтагму која стоји иза речи на коју се односи.

Везници у односним реченицама су: КОЈИ, ШТО, ГДЕ, КАД, ЧИЈИ, КАКАВ, КОЛИКИ.

Не могу бити у инверзији, па се и запета не користи, осим код субјекатских реченица.

ПАЖЊА!!!

Упореди следеће реченице:

Станује на (оном) углу ¹/ где аутобус скреће лево ²/.

Односна реченица се односи на именицу УГАО.
Упореди са примером:

Станује на (оном) углу ¹/ на којем аутобус скреће лево ²/.

ГДЕ је замењено односном заменицом КОЈИ, што потврђује да је реч о односној реченици.
Међутим, следећи пример је сличан, а опет – у потпуности различит. Реч је о месној реченици:

Станује ¹/ где аутобус скреће лево ²/.

Поставља се питање: Где станује? Одговор показује да се прилошка одредба не налази у главној реченици, већ је одговор, уствари, месна реченица.

Исти је случај и са временским реченицама. Протумачи примере који следе:

 • Било је то у (оно) време у које смо били деца.
 • Било је то кад смо били деца.

Води рачуна о немешању односних реченица са месним и временским реченицама!!!

ζ    ζ    ζ    ζ    ζ

ВЕЖБАЊА

 • Такмичење ће бити на игралишту које припада нашој школи.
 • Ко пажљиво чита, брже и више научи.
 • Ко живи у Новом Саду, често борави на Фрушкој гори.
 • Свако ко поправља аутомобиле добро зарађује.
 • Кажи ми оно што те је повредило.
 • Испричај све што ти смета.
 • Лопте оставите у сали у којој су смештени и остали реквизити.
 • Имаш бицикл какав и ја желим.
 • То је велики аутобус колики нама не треба.

ζ    ζ    ζ    ζ    ζ

Ако би још да вежбаш, можеш то учинити на примерима пословица и мисли о доброти и знању. Док размишљаш о односним реченицама, размисли и о значењу ових пословица и мисли.

ДОБРОТА

 • Добра је и мука која нас повезује и лоше свако добро које нас раздваја.
 • Добри људи заборављају добро које су учинили: они су тако забављени оним што сад чине да и не мисли на оно што су већ учинили.
 • Ко добро чини, од њега свако још више добра очекује.
 • Ко доброту сеје, љубав жање.
 • Који и мало добро чини, он ће и велико кад могне.
 • Највеће добро које хоћете да учините другима није да са њима делите своје богатство, већ да им откријете њихово сопствено.
 • У добро верује само оно мало њих који га и чине.
 • Човек који је извршио добро дело не мисли много на то, него је спреман на ново добро дело, као што је лоза спремна да опет у своје време роди грожђем.
 • Човек који нема душевне величине, не може имати доброте; он може имати само добродушности.

ЗНАЊЕ

 • Знање је знање кад је стечено напором властите мислима, а не памћењем.
 • Ко зна да не зна највиши је.
 • Нико на свету није јачи од човека који зна.
 • Они који желе нешто да науче никада нису беспослени.
 • Они који читају знају много; они који посматрају знају понекад и више.

ζ    ζ    ζ    ζ    ζ