Допусне реченице

Да те обрадујем Smile Допусне или концесивне реченице су последња врста зависних реченица. И не плаши се Smile Њих је лако препознати по везницима, али да кренем од почетка.

Допусне реченице су зависне реченице које имају допусно значење у односу на главну реченицу. Оне садрже ПРЕПРЕКУ за остварење радње главне реченице, али не спречавају, већ допуштају да се та радња оствари. Наравно, по значењу су прилошкоодредбене или прилошке. Размисли о следећим реченицама:

Веома је хладно, ¹/ иако сунце сија ²/.

Премда је било мраза, ¹/ воће није страдало ²/.

Мада су мразеви слаби, ¹/ воће треба заштитити ²/.

Као што видиш, ове реченице имају службу (функцију) допусне одредбе, која се може исказати и речју или синтагмом и зависном реченицом.

  • И ПОРЕД МРАЗА, ВОЋЕ НИЈЕ СТРАДАЛО. (реч)
  • И ПОРЕД ВЕЛИКОГ МРАЗА, ВОЋЕ НИЈЕ СТРАДАЛО. (синтагма)
  • ПРЕМДА ЈЕ БИЛО МРАЗА, ВОЋЕ НИЈЕ СТРАДАЛО. (зависна реченица)

Допусне реченице почињу везницима: ИАКО, ПРЕМДА, МАДА, МАКАР, МА, АКО И. Значења тих везника су иста (синонимна су), па се један другим могу заменити.

ИАКО су мразеви слаби, воће треба заштитити.

ПРЕМДА су мразеви слаби, воће треба заштитити.

МАДА су мразеви слаби, воће треба заштитити.

Не заборави, када је у инверзији са главном реченицом, допусне реченице издвајају се запетом.