Односи међу зависним реченицама

Јасно ти је да уз главну реченицу може стајати више зависних реченица. Те зависне реченице зависе од исте главне, независне реченице. Поставља се питање да ли зависе или не зависе међусобно.

Обрати пажњу на следећа два примера!

1.

Она ће гледати серију кад дође из школе, кад се умије и кад вечера.

Главна реченица > Она ће гледати серију.

Зависне реченице >

  • кад дође из школе (временска)
  • кад се умије (временска)
  • кад вечера (временска)

Ове три зависне (временске) реченице међусобно не зависе једна од друге. Зависе само од главне реченице и ближе је објашњавају, што и јесте улога зависних реченица. Међутим, оне су међусобно у напоредном односу, и то у једном од шест о којима већ доста знаш. О ком је односу међу њима реч?

recenice 4

Погледај други пример!

2.

Јавила се кад је пошла из школе да стигне за серију која се вечерас приказује.

Главна реченица > Јавила се.

Зависне реченице >

  • кад је пошла из школе (временска)
  • да стигне за серију (намерна)
  • која се вечерас приказује (односна)

Ове три реченице зависе једна од друге, тачније, свака зависи од оне претходне. Настављају се једна на другу и на тај начин свака зависи од претходне реченице.

recenice 5