Узрочне реченице

Отишао је у болницу због болести ради лечења.

Мука ти је, сигурно, од овог примера који смо поновили сто пута, ма ко зна колико пута досад. И сигурно знаш следеће:

 • због болести – прилошка одредба за узрок
 • ради лечења – прилошка одредба за циљ/неправи објекат

Већ знап да проширењем прилошке одредбе за узрок настаје зависна узрочна реченица. Подсети се на већ познатом примеру Smile

Отишао је у бању због болести.

Јасно ти је да део реченице ЗБОГ БОЛЕСТИ има службу прилошке одредбе за узрок. Ту прилошку одредбу треба да проширимо у зависну реченицу. Како ће гласити нова реченица? Наравно:

Отишао је у бању јер је био болестан.

А везник у овој реченици је ЈЕР.

Лако, зар не?

Али доста више с овим примером.

Да се вратим ја свом сећању на прелепу Венецију и зашто је уопште дошло до тог прелепог путовања. Прочитај текст који следи и много тога ће ти бити јасније.

Узрочне реченице

У тексту се налазе четири податка саопштена узрочним реченицама. Помоћу њих знаш зашто сам маштала о другим земљама, зашто сам желела да видим баш Венецију, знаш нешто о тамнијој боји Јадранског мора у делу око Венеције и знаш да сам боравила у Венецији три дана.

Није ти било тешко да уочиш те реченице.

Јасно ти је да се у њима налазе узроци вршења радње главне реченице.

Не би ти било тешко ни да издвојене сложене реченице препишеш и да тачно знаш које су реченице главне, а које су зависне (оне којима се обележава узрок).

Тако је!

Реч је о следећим реченицама:

 • Маштала сам о другим земљама 1 / јер сам радознала по природи 2/.
 • Посебна ми је жеља била да видим Венецију 1 / зато што сам о њој доста слушала 2/.
 • Море је овде тамније 1/ пошто је хладније 2/.
 • Доста тога о њој занимљивог могу написати 1/ будући да сам у Венецији провела три дана 2/.

Неће ти бити тешко ни да објасниш зашто је у последњем примеру обрнут ред реченица при преписивању, зар не? Јасно. Зато што је реч о инверзији.

Још ће ти лакше бити да закључиш шта означавају узрочне реченице и коју функцију имају у сложеној реченици. Једноставно да једноставније не може бити Smile

Узрочне реченице су зависне реченице које означавају узрок вршења радње главне реченице. У реченици имају функцију прилошке одредбе за узрок.

И узрочне реченице имају своје специфичне везнике, али и везничке спојеве. Занимљиво је да у нашем језику има преко двадесет узрочних везника. Наравно, ти ћеш научити везнике који се најчешће користе. Прочитај текст који следи. Уочићеш везнике и везничке спојеве у њима, а уједно ћеш и научити нешто о Венецији:

 • Вода је одувек мутна и прљава / јер је тло мочварног састава.
 • Становништо је некада бежало у ову лагуну / зато што је била изолованија и безбеднија од упада варвара.
 • Становници Венеције се радују / што годишње дође око 16 милиона туриста у њихов град.
 • Живот у Венецији је углавном организован као некада / будући да нема аутомобила и аутобуса.
 • Пошто је Наполеон укинуо Млетачку републику, / Венеција више није била важан центар тог доба.
 • Како је природни прираштај у Венецији недовољан, / сматра се једним од градова у Италији са најмањим бројем становника.

Најчешћи везници и везнички спојеви су: ЈЕР, ЗАТО ШТО, ШТО, БУДУЋИ ДА, ПОШТО, КАКО.

На крају треба да размислиш о употреби запете у овим реченицама. Зашто су узрочне реченице у последња два примера одвојена запетом? Зато што се главна и зависна реченица налазе у инверзији.

Запамти!

Када је узрочна реченица у инверзији, никада се не користе везнији ЈЕР и ШТО. Ови везници се користе само када је реч о граматичком редоследу главне реченице и зависне узрочне реченице.

ВАЖНО!

Узрочне реченице добијају се на питање – ЗАШТО?

Везнико ЈЕР могу се заменити сви други везници.