Намерне реченице

Мислим да ти је ово најпознатија реченица коју смо користили као пример:

Отишао је у болницу због болести ради лечења.

Знам да ћеш из прве одредити службу речи подвученим реченичним члановима.

 • због болести – прилошка одредба за узрок
 • ради лечења – прилошка одредба за циљ / неправи објекат

Нећемо наставити с овим примером. Довољно ти је подсећање Wink

Искористила бих прилику да поделим са тобом сећање на једно дивно лето и путовање...

Прочитај следећи текст:

Намерне реченице

Размисли о томе коју сам намеру имала када сам одлучила да отпутујем у Венецију. Уочи зависну реченицу којом је саопштена моја намера. Пронађи и реченицу која казује са којом намером бројни туристи долазе у Венецију. Не заборави да они имају три ствари на уму у вези са поменутом црквом. Пронађи те намерне реченице! Сигурно ћеш у њима уочити исказану намеру са којом се врши радња главне реченице.

Јасно ти је о којим ћемо реченицама причати:

 • Отишла сам у Венецију 1/ да видим чувену Дуждеву палату 2/.
 • Бројни посетиоци из целог света долазе у Венецију 1/ како би видели баш њу, лепотицу међу грађевинама у Венецији 2/.
 • Долазе 1/ да виде ову осмоугаону цркву смештену на самом почетку Великог канала 2/ и да понесу са собом делић њене вечне славе и лепоте 3/.

Прочитај следеће реченице које су у вези са овим велелепним грађевинама, а онда покушај да одговориш на постављене задатке.

 • Да виде/би видели слике великих ренесансних уметника, посетиоци долазе у Дуждеву палату.
 • Посетиоци долазе у Дуждеву палату да виде/да би видели слике великих ренесансних уметника.
 • Посетиоци долазе у Дуждеву палату како би видели слике великих ренесансних уметника.
 • Посетиоци долазе у Дуждеву палату не би ли видели слике великих ренесансних уметника.

Намерне реченице

Претпостављам да ти неће бити тешко да уочиш везнике који се користе у намерним реченицама.

Везници су ДА и КАКО, а користи се и речца ЛИ.

Наравно, лако ћеш уочити и глаголске облике у датим реченицама, а знаћеш и о којим је глаголским облицима реч. Јасно ти је:

Презент ти је јасан, као и потенцијал, али чисто ради подсећања: потенцијал или могућни начин је сложен лични глаголски облик који се гради од аориста помоћног глагола БИТИ (бих, би, би; бисмо, бисте, би) и радног глаголског прилога глагола који се мења.

Наведени глаголски облици се користе уз одређене везнике. Види:

Намерне реченице 1

Покушај да одредиш на основу анализираних примера шта означавају намерне реченице. Закључак је једноставан:

Намерне зависне реченице означавају намеру проистеклу из садржаја главне реченице и зато се зову тако како се зову. У реченици имају службу (функцију) прилошке одредбе за циљ, али није грешка ако се каже да имају службу (функцију) неправог објекта.

Обрати пажњу на следећу тврдњу о намерним реченицама:

Намерне реченице су по свом значењу МОДАЛНЕ реченице јер не исказују реалну ситуацију него ситуацију која тек треба да се оствари предузимањем радње означене главном реченицом.

Сети се: потенцијал = могућни начин!

↔     ↔     ↔     ↔     ↔

Претпостављам да можеш објаснити зашто се у следећој реченици налази запета:

Да виде/би видели слике великих ренесансних уметника, посетиоци долазе у Дуждеву палату.

Јасно као дан, зар не? Запета се налази у наведеној реченици зато што су главна и зависна реченица у инверзији.

Запамти!

У инверзији је обавезна запета!!!

ВАЖНО!

 • Намерне реченице добијају се на питања – Ради чега? С којом намером?
 • Испред намерне реченице може се изговорити С НАМЕРОМ, а садржај намерне реченице ће се слагати са садржајем главне реченице.