Презент

Или:

САДАШЊЕ ВРЕМЕ


 ПРОСТ ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК

Радња се дешава у тренутку говорења.

ПРОСТ > гради се од основе и наставака,

ЛИЧНИ > тачно се зна које лице врши радњу:

(ја) ИДЕМ

(ти) ГЛЕДАШ

(он) ТРЧИ

(ми) ЛЕТИМО

(ви) САЊАТЕ

(они) ПОМЕРАЈУ, ВОЛЕ, МОГУ

glagolski oblici 7

Остаје још само питање основе Smile.

Реч је о ПРЕЗЕНТСКОЈ ОСНОВИ која се добија тако што се од 1. лица множине презента одбије наставак -МО. Није битно да ли се глагол завршава на -ТИ (гледати) или -ЋИ (ићи) или испред -ТИ стоји -С (јести).

  • ГЛЕДАТИ – ми гледаМО > гледа-
  • ИЋИ – ми идеМО > иде-
  • ЈЕСТИ – ми једеМО > једе-

НАСТАВЦИ ЗА ПРЕЗЕНТ

glagolski oblici 8


Глаголи на -ЋИ, чија се инфинитивна основа завршава на К, Г, Х у облицима презента мењају те сугласнике (консонанте) пред самогласником (вокалом) Е у Ч, Ж, Ш  (вући – вукти – вукем – вучем) > ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА.

Код неких глагола се сугласници (консонанти)  мењају због Ј > ЈОТОВАЊЕ:

викати – вик-јем – вичем

писати – пис-јем – пишем


МАЛО СМЕХА Smile

На часу српског језика наставница објашњава глаголска времена:

- Купујем, купујеш, купује… Које је то време?

Један ученик одмах одговара:

- Време распродаје.


На часу српског језика наставница пита ученике:

- Које је време употребљено у реченици: ја се удајем?

Ученици без размишљања одговарају:

- Крајње.