Инфинитив

Обрати пажњу на следеће примере:

ПИСАТИ

ИЋИ

ЈЕСТИ

Шта им је заједничко?

Само именују радње, а ништа се о њиховој реализацији не зна.

У том грму лежи зец Smile Ове три речи су примери за три инфинитива, а њих је, само да знаш, много. Шта је инфинитив?

Инфинитив је прост и безличан глаголски облик који се завршава на -ТИ или -ЋИ. Не означава лице које врши радњу, ни време када се она врши, ни начин на који се врши. Он само означава ИМЕ глаголске радње.

  • Зашто прост?

Зато што је у питању само једна реч Smile Односно, гради се од основе  и наставака.

  • Зашто безлични или нелични?

Покушај да га промениш кроз лица. Видиш да је та промена немогућа. Јасно ти је да је без лица.

  • Како се гради инфинитив?

То је бар лако. Тако што се на основу додају наставци -ТИ и -ЋИ.

Сад се сигурно питаш на какву основу?

Па на инфинитивну (аористну) основу.

А како се она добија?

Лако Smile

  • Код глагола који се завршавају на -ТИ одбаци се наставак -ТИ и оно што остане је инфинитивна основа:

ПИСАТИ > ПИСАти > ПИСА-

ЧИТАТИ > ЧИТАти > ЧИТА-

УЧИТИ > УЧИти > УЧИ-

  • Код глагола који се завршавају на -ЋИ мало је компликованије. Али само мало. Направи се 1. лице једнине аориста и одбије се наставак -ОХ. Обрати пажњу!

ДОЋИ > (ја) дођох > ДОЂ-

РЕЋИ > (ја) рекох > РЕК-

ПРИЋИ > (ја) приђох > приђ-

Видиш да није баш много компликовано Smile

  • Обрати пажњу на глаголе који се завршавају на –ТИ, а испред тог наставка имају -С-. Ови глаголи се понашају као да се завршавају на -ЋИ.

ЈЕСТИ > (ја) једох > јед-

МЕСТИ > (ја) метох > мет-

ТРЕСТИ > (ја) тресох > трес-

СЕСТИ > (ја) седох > сед-

Чему служи инфинитивна основа? За грађење неких простих глаголских облика, у овом случају, за грађење инфинитива.

НАПОМЕНА 1:

ИНФИНИТИВ ≠ ИНФИНИТИВНА ОСНОВА

ПИСАТИ ≠ ПИСА-

 

НАПОМЕНА 2:

Инфинитив глагола је инфинитив истог тог глагола Smile

Шта то значи?

Кад те питам како гласи инфинитив глагола СЕДЕТИ, на пример, ти ћеш ми одговорити: „Па СЕДЕТИ!” Још ћеш се и чудити што те то питам. Па то сви знају Smile

НАПОМЕНА 3:

Не смеш заборављати на повратну речцу СЕ. Ако је инфинитив ШЕТАТИ СЕ, онда се и каже да је инфинитив овог глагола ШЕТАТИ СЕ.

УТВРЂИВАЊЕ

  • Одреди како гласе у инфинитиву следећи глаголски облици: ВОЛЕЛА ЈЕ, ТРАЖИМПРИЧАЈУЋИ, БРИНУЋЕ, СМЕЈЕ СЕ, ПЕВАЈУ, ДРЖЕ, НОСИТЕ, ЧИСТИ, ПОШАО ЈЕ, КРАДУ, ОРАЋЕ, НАВЕО, ДАЈЕТЕ, НАПИСАВШИ.
  • Одреди инфинитивну основу глаголима: ИЗАЋИ, СЕСТИ, ГОВОРИТИ, БРИНУТИ, ИМАТИ, СКАКАТИ, ОПИСАТИ, ПАСТИ, КУВАТИ, СЕЋИ, РАСТИ, НАЛАЗИТИ, ТУМАЧИТИ, ДИЗАТИ.
  • Напиши како гласе инфинитиви глагола: СМЕЈАТИ СЕ, СПАВАТИ, ЈЕСТИ, ГЛЕДАТИ, УЋИ, ГРУДВАТИ СЕ.