Футур први

БУДУЋЕ ВРЕМЕ

Прост и сложени, лични глаголски облик

Футур први или будуће време означава радњу која ће се догодити у будућности, после тренутка говорења.

Једини глаголски облик који је по саставу и прост и сложен Smile.

СЛОЖЕНИ ФУТУР ПРВИ: Гради се од краћих, ненаглашених, енклитичких облика презента помоћног глагола ХТЕТИ (-ћу, -ћеш, -ће; -ћемо, -ћете, -ће) и инфинитива глагола који се мења. Гради се и од инфинитива на -ТИ и од инфинитива на -ЋИ.

НАПОМЕНА:

ФУТУРУ ПРВОМ СЕ НЕ МОЖЕ ОДРЕДИТИ РОД (мушки, женски или средњи), ИАКО ЈЕ СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК Smile.

ПРОСТ ФУТУР ПРВИ: Гради се од инфинитивне основе и наставака: -ћу, -ћеш. -ће; -ћемо, -ћете, -ће. Гради се само од глагола на –ТИ!


НАПОМЕНА:

glagolski oblici 28


glagolski oblici 29


НЕ ЗАБОРАВИ да испред краћих, ненаглашених, енклитичких облика увек мора стајати нека наглашена реч!!!


glagolski oblici 30

Обрати пажњу!

Уколико се футур први гради од инфинитива на -ЋИ (рећи, пећи, сећи), увек је сложен и пише се одвојено:

ја ћу рећи − рећи ћу / ми ћемо рећи – рећи ћемо

ти ћеш рећи – рећи ћеш / ви ћете рећи – рећи ћете

он ће сећи – сећи ће / они ће сећи – сећи ће

ЗАНИМЉИВОСТ

Обрати пажњу на инфинитиве на –ТИ који испред наставка имају –С–!

јеСти > ЈЕШЋУ

паСти > ПАШЋУ

гриСти > ГРИШЋУ


ПОМОЋНИ ГЛАГОЛИ У ФУТУРУ ПРВОМ

БИТИ

(ја) ћу бити / бићу

(ти) ћеш бити / бићеш

(он) ће бити / биће

(ми) ћемо бити / бићемо

(ви) ћете бити / бићете

(они) ће бити / биће

ХТЕТИ

(ја) ћу хтети / хтећу

(ти) ћеш хтети / хтећеш

(он) ће хтети / хтеће

(ми) ћемо хтети / хтећемо

(ви) ћете хтети / хтећете

(они) ће хтети / хтеће

А помоћни глагол ЈЕСАМ?!


НЕПРАВА ЗНАЧЕЊА ФУТУРА ПРВОГ

glagolski oblici 31

ПРИПОВЕДАЧКО (НАРАТИВНО) (ИСТОРИЈСКО) ЗНАЧЕЊЕ

– После протекле журке, попиће пиће код нас; и тако сваки пут.

ОПИСНО (КВАЛИФИКАТИВНО) ЗНАЧЕЊЕ

– У зиму ће ноћи бити дуже, а дани ће бити краћи.

ПОСЛОВИЧКО (ГНОМСКО) ЗНАЧЕЊЕ

– Доћи ће маца на вратанца.

МОДАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

– Вратићеш ми одмах књигу! Не вреди да одбијаш, рећи ћу ти!


glagolski oblici 32

ВЕЖБАЊЕ

Покушај да следеће народне умотворине кажеш у футуру првом. Размисли и о значењу ових умотворина:

  • Врана врани очи не вади.
  • Не ваља гладном придиковати него му јести дати.
  • За чисто злато рђа не пријања.