Занимљивости о глаголима

То су два глагола на свим језицима око којих се врти живот, који дижу и спуштају у висину и на колена, који господаре светом. И не постоје никакве идеје важније од оне две речи најчешће изговорене, хваљене, кажњаване и најпресудније за људско битисање: ИМАТИ и НЕМАТИ, јер сваког дана једном се глаголу молимо, а други проклињемо. (Васа Поповић)

Занимљиво је значење глагола ПИСАТИ. Овај глагол је најпре значио „цртати”, „сликати”, а тек касније добија значење „бележити слова и бројеве”. Старо значење овог глагола се данас не примењује. То значење се још види само у изреци „леп као уписан”. Кад смо већ код изрека, занимљива је и изрека „крв није вода”. Наиме, њеним творцем сматра се немачки цар Виљем Други. Вероватно је мислио на заједничко порекло Енглеза и Немаца. Иако су одвојени водом, по његовом мишљењу, очито је заједничка крв довољна за превазилажење свих разлика.