Глаголски прилог садашњи

Битно је да знаш да је глаголски прилог садашњи нелични глаголски облици. Наравно, зато што нема лица. Подсећања ради, нелични глаголски облици никада нису у служби предиката, осим радног глаголског придева који може преузети улогу предиката и тада је реч о крњем перфекту.

glagolski oblici 56

НАПОМЕНА:

Знам да знаш да су прилози непроменљиве врсте речи. И знам да знаш да су прилози у 99 % случајева прилошке одредбе по служби речи.

Па онда запамти: Глаголски прилог садашњи је прилог у основи и има службу прилошке одредбе у реченици. Никако, али никако не може бити предикат.

Обрати пажњу на следеће примере:

 • Пакујући ствари, гледао је филм. – прилошка одредба за време
 • Не знајући суштину филма, питао је сестру. – прилошка одредба за узрок
 • Плачући, открила му је тужну причу која се крије у основи филма. – прилошка одредба за начин

Шта треба знати о глаголском прилогу садашњем?

 • неличан прост глаголски облик;
 • не обавља функцију предиката у реченици;
 • обавља функцију прилошке одредбе (начин, време, али и узрок);
 • означава радњу која се дешава истовремено са неком другом радњом;
 • гради се само од глагола несвршеног вида тако што се на облик трећег лица множине презента дода наставак -ћи.

glagolski oblici 57

НАПОМЕНЕ И ЗАДАЦИ

 1. Упореди: ОТИЋИОДЛАЗЕЋИ. Мислим да ти је разлика јасна Smile
 2. И да, никако, али никако, не смеш писати ОНИ испред овог глаголског облика. Реч је неличном глаголском облику! Немој спадати међу оне који говоре: ПЛАКАЈУЋИ, ОРАЈУЋИ, ПОЗНАВАЈУЋИ, ПРИЗНАВАЈУЋИ, УПОЗНАВАЈУЋИ, ПРЕДАВАЈУЋИ.  Они не плакају, не орају…  Исправи ове примере тако што ћеш их, правилне, написати у свесци за домаћи рад.
 3. Овај глаголски облик гради се од несвршених глагола. Уочи разлику тако што ћеш направити овај облик од глагола ПИСАТИ и НАПИСАТИ.
 4. Чисто ради пробе, направи глаголски прилог садашњи од глагола: ЧИТАТИ, НОСИТИ, ИГРАТИ СЕ, ВИДЕТИ, ПЕВАТИ, РАДОВАТИ СЕ, ИЋИ, УЧИТИ, СМЕШИТИ СЕ.

Ако ти нешто ипак није јасно, питај слободно/пиши слободно Smile

ЗАДАТАК ЗА ВРЕДНЕ

У следећем низу глаголских облика препознај онај који не припада низу, а у школи нам објасни због чега: ИЋИ, ПЕШАЧИТИ, СТИЋИ, СТИЗАТИ, ХОДАЈУЋИ, ПРИЛАЗИТИ, ИЗАЋИ.