Футур други

ПРЕДБУДУЋЕ ВРЕМЕ

Подсети се!

Одреди све граматичке категорије следећих глаголских облика:

glagolski oblici 33

Шта треба знати о футуру другом?

glagolski oblici 34

Обрати пажњу на следећу реченицу. Верујем да ћеш лако уочити глаголске облике у њој.

Ако ме будеш позвао на рођендан,

доћи ћу сигурно.

  • будеш позвао – футур други
  • доћи ћу – футур први

Јасно ти је да прво мораш бити позван на рођендан (футур други) да би ишао (футур први). Зато се овај глаголски облик и зове предбудуће време Smile

Верујем да ће ти бити лако да уочиш особине футура другог:

  • сложен и лични глаголски облик;
  • означава радњу која ће се десити у будућности пре неке друге будуће радње;
  • гради се од презента помоћног глагола БИТИ и радног глаголског придева  глагола који се мења.

Ако неко од тебе тражи да кажеш дефиницију овог глаголског облика, шта ћеш рећи? Наравно, својим речима Smile

Футуром другим казује се радња, стање или збивање који ће се извршити или вршити после тренутка говора, али пре неке друге будуће радње. Сложен је и лични глаголски облик и гради се од презента помоћног глагола БИТИ (будем, будеш, буде; будемо, будете, буду) и радног глаголског придева глагола који се мења.

Следи…

У Т В Р Ђ И В А Њ Е

За почетак, промени глаголе РАДИТИ, РЕЋИ и ЈЕСТИ кроз све облике једнине и множине футура првог и футура другог.

1. Подвуци облике футура другог: УЧИЋУ, БУДЕМ УЧИО, ТРАЖИО СИ, БУДЕШ ЖЕЛЕЛА, САЊАМ, ИЋИ ЋЕТЕ, БУДЕТЕ ИМАЛЕ, БУДУ, БИЛИ СУ.

2. Напиши следеће облике глагола ПРОГЛЕДАТИ:

  • прво лице једнине футура првог   
  • друго лице множине футура другог

3. Подвуци облик футура другог у следећој реченици и одреди му све граматичке категорије:

Кад буду ручали, написаће домаће задатке који су им задати у школи.

glagolski oblici 36