Плусквамперфекат

ДАВНО ПРОШЛО ВРЕМЕ


ЛИЧНИ СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК

ПОЧЕО САМ ДА БЕЖИМ ОНИМ ИСТИМ ПУТЕМ КОЈИМ САМ ВЕЋ РАНИЈЕ БИО ПРОШАО И УСПЕО САМ СЕ НА ЈЕДАН БРЕЖУЉАК ДА ВИДИМ ЈЕ ЛИ ЏИН У БЛИЗИНИ.

ДРУГА ИМ СЕЛА ЗАВИДЕШЕ, А ОНИ БЕХУ ПОНОСИТИ.

БЕШЕ СКОЧИО.

И КАКО СЕ СВЕ БЕШЕ ДИГЛО НА НОГЕ ДА ДОЧЕКА СВОГА СТАРЕШИНУ, ЈЕДАН МУ ПОКАЗА ЈЕДНОГ ЧОВЕКА ШТО СТОЈАШЕ ОДВОЈЕНО УЗ ЈЕДАН ПАЊ.

glagolski oblici 24

Из наведених примера (погоди из које су књиге примери! Smile) види се да је реч о прошлом времену, тачније, давно прошлом времену. Означава радњу која се вршила и извршила у прошлости, и то пре неке друге прошле радње. Јасно је и да је плусквамперфекат лични глаголски облик. Мења се кроз сва три лица у једнини и множини, а сложен је зато што му је за грађење потребан помоћни глагол, и то помоћни глагол БИТИ.

Погледај примере глагола:

  • СПАВАТИ (инфинитив на -ТИ)

(ја) сам био спавао - (ја) бејах / бех спавао

(ти) си био спавао - (ти) бејаше / беше спавао

(он) је био спавао - (он) бејаше / беше спавао

(ми) смо били спавали - (ми) бејасмо / бесмо спавали

(ви) сте били спавали - (ви) бејасте / бесте спавали

(они) су били спавали - (они) бејаху / беху спавали

  • ПОЋИ (инфинитив на -ЋИ)

(ја) сам био пошао - (ја) бејах / бех пошао

(ти) си био пошао - (ти) бејаше / беше пошао

(он) је био поашо - (он) бејаше / беше пошао

(ми) смо били пошли - (ми) бејасмо / бесмо пошли

(ви) сте били пошли - (ви) бејасте / бесте пошли

(они) су били пошли - (они) бејаху / беху пошли

  • СЕСТИ (инфинитив на -ТИ где се испред наставка налази -С-).

(ја) сам био сео - (ја) бејах / бех сео

(ти) си био сео - (ти) бејаше / беше сео

(он) је био сео - (он) бејаше / беше сео

(ми) смо били сели - (ми) бејасмо / бесмо сели

(ви) сте били сели - (ви) бејасте / бесте сели

(они) су били сели - (они) бејаху / беху сели

Као што видиш, за грађење плусквамперфекта није битно о ком је инфинитиву реч, што се тиче наставака. Али је једно сигурно: види се да се плусквамперфекат гради на два начин:


ПРВИ НАЧИН

glagolski oblici 25


ДРУГИ НАЧИН

glagolski oblici 26


АКТИВ И ПАСИВ Smile

Обрати пажњу!

Ја сам био писао писмо. / Писмо је било писано.

Ја бејах писао писмо. / Писмо бејаше писано.


Запамти!

Плусквамперфекат има:

ЛИЦЕ – прво, друго и треће

БРОЈ – једнина и множина

РОД – мушки, женски и средњи род

glagolski oblici 27