Имперфекат

Или:

Прошло несвршено време


 ПРОСТ ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК

У разговору са тобом, обузимаху ме сећања на школске дане.

Тада мишљах другачије, веровах да је живот бајка.

Из датих примера јасно се види да имперфекат означава радњу, стање или збивање који су се вршили у прошлости напоредо са неком другом прошлом радњом или неком временском ситуацијом.

За грађење овог облика користе се само НЕСВРШЕНИ глаголи, па му отуд и име ПРОШЛО НЕСВРШЕНО ВРЕМЕ. (За разлику од аориста Smile)

Гради се од ИНФИНИТИВНЕ ОСНОВЕ (од неких глагола и од окрњене презентске основе која се добија одбијањем крајњег самогласника) и ТРОЈАКИХ НАСТАВАКА:

glagolski oblici 16

Интересантно је да у неким примерима долази до гласовних промена. Погледај!

ЧИТАТИ

читах          читасмо

читаше          читасте

читаше          читаху

glagolski oblici 17

Наравно, реч је о АСИМИЛАЦИЈИ или САЖИМАЊУ САМОГЛАСНИКА (вокала) А. Само када су у питању наставци прве групе, тј. када се инфинитивна основа завршава самогласником А.

ЖИВЕТИ

живљах          живљасмо

живљаше          живљасте

живљаше          живљаху

glagolski oblici 18

Очито је да са наставцима друге групе због Ј долази до – ЈОТОВАЊА. У питању је окрњена презентска основа Smile.

ПЕЋИ

пецијах          пецијасмо

пецијаше          пецијасте

пецијаше          пецијаху

glagolski oblici 19

Када су у питању наставци треће групе, долази до СИБИЛАРИЗАЦИЈЕ. Реч је о глаголима који се у инфинитиву завршавају наставком –ЋИ. Инфинитивна основа завршава се сугласником К. Јасно је да сибиларизација настаје због И које се налази иза К Smile.

glagolski oblici 20

Обрати пажњу!

АРХАИЧНОСТ ИМПЕРФЕКТА И АОРИСТА

Имперфекат се данас ретко користи и налази се углавном у књижевним делима. Као и аорист Smile Све се мање користе, али то не значи да не треба да знамо основно о њима. Потребни су нам да бисмо разумели неке књижевне текстове. Сети се:

Куће и кућишта ЗАБОРАВИШЕ.

(„Сеобе”, Милош Црњански)

Често се користе у фразеологизмима, нарочито аорист глагола ОТИЋИ (отидох) и РЕЋИ (рекох).

glagolski oblici 21

АОРИСТ ИЛИ ИМПЕРФЕКАТ – ПИТАЊЕ ЈЕ САД Smile

Погледај пример:

Пред њим и око њега ЛЕЖАХУ Турци.

Размисли да ли је реч о аористу или имперфекту. Наравно, зачкољица је у глаголском виду глагола ЛЕЖАТИ – несвршени трајни глагол.

АОРИСТ – од свршених глагола

ИМПЕРФЕКАТ – од несвршених глагола


Покушај да одредиш да ли је у следећим примерима реч о аористу или имперфекту!

ПРОЧИТАХ, ПИСАХ, БИХ, ВЕРОВАХ, ПОГОДИХ, БЕЈАХ, ЧИТАХ, ПОТПИСАХ


glagolski oblici 22

ИМПЕРФЕКАТ ПОМОЋНИХ ГЛАГОЛА

БИТИ

БЕЈАХ, БЕХ

БЕЈАШЕ, БЕШЕ

БЕЈАШЕ, БЕШЕ

БЕЈАСМО, БЕСМО

БЕЈАСТЕ, БЕСТЕ

БЕЈАХУ, БЕХУ

На неком од следећих часова видећете да нам имперфекат помоћног глагола БИТИ треба за грађење – плусквамперфекта.

ХТЕТИ

ХОЋАХ          ХОЋАСМО

ХОЋАШЕ          ХОЋАСТЕ

ХОЋАШЕ          ХОЋАХУ

Сети се: зашто не и помоћни глагол ЈЕСАМ?

glagolski oblici 23

Све ће ти бити јасније ако урадиш следећа вежбања Smile:

  1. Где то _________? (бити + имперфекат)
  2. Ми _____________ без вас. (отићи + аорист)
  3. Два лоша _____________ Милоша. (убити + аорист) > пословички, гномски аорист
  4. Нисам знала те _________ да питам. (решити + аорист)
  5. Како ______________ Вуково село? (звати се + имперфект)
  6. Ја __________ у продавницу. (отићи + аорист)
  7. Мама ми __________ да ће данас бити сунца.  (рећи + аорист)
  8. Баш ___ лепо ми ______________. (испричати се + аорист)