Трпни глаголски придев


ПРОСТ НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК


glagolski oblici 48


Синиша је био активан Smile – разбио је прозор врло активан, али прозор није ништа био питан. Трпео је Синишину активност.

glagolski oblici 49

Шта се десило када је на сцену ступила његова мајка? Синиша је био кажњен. Сада је он пасивно трпео радњу, тј. казну Smile .

Обрати пажњу!

Шта се десило у граматичком смислу?

Као што видиш, објекат који трпи радњу у активној реченици, у пасивној постаје – субјекат. Јасно је да морају бити употребљени прелазни глаголи према глаголском виду! Они који обавезно имају објекат Smile


УПОРЕДИ!

glagolski oblici 50


Како се гради трпни глаголски придев?

Врло једноставно! Чим је прост, гради се од неке основе: или инфинитивне или презентске. Логично је да се гради од инфинитивне основе, мада се некада гради и од презентске основе, и то окрњене Smile. Наравно, на основу се додају наставци, и то тројаки:

glagolski oblici 51


glagolski oblici 52

Сећаш се – на сваком писменом задатку –РАЂЕН Smile


glagolski oblici 53


Трпни глаголски придев је прост. То смо објаснили: гради се од основе и наставака.

Знам да знаш зашто је нелични. Зашто?


И да, чему служи трпни глаголски придев?

Па исто чему и радни глаголски придев. А није у питању малтретирање ђака Smile

Служи за грађење сложених глаголских облика.

Погледај!

glagolski oblici 54


И за крај…

Урадиш ли још ових пет задатака, трпни глаголски придев биће научен! (Који је ово облик?! Smile)

1. Следеће реченице, као што ћеш видети, налазе се у активном стању. Твој је задатак да их напишеш тако да њихови предикати буду у пасивном стању.

  • Организовали смо журку.
  • Тада смо прикупили добровољни прилог.
  • Од тих пара смо у школском дворишту посадили јеле и борове.
  • Улепшали смо наше најдраже двориште.

2. Напиши облике трпног глаголског придева женског рода множине:

 

ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

ИСКОПАТИ

 

ЗАГРИСТИ

 

МЛЕТИ

 

ИСПИТИ

 

ПОКОСИТИ

 

3. Следеће глаголе из облика трпног  глаголског придева стави у инфинитив:

 

ИНФИНИТИВ

ИСЕЧЕН

 

ПРОЧИТАН

 

РАЂЕН

 

ИСПЛЕТЕН

 

УВЕЗЕН

 

4. Напиши о којим је глаголским облицима реч у следећим примерима:

-       (ја) сам похваљен ___________________________________________________

-       (ја) сам био похваљен ________________________________________________

-       (ја) бих био похваљен ________________________________________________

-       (ја) будем похваљен _________________________________________________

-       (ја) ћу бити похваљен ________________________________________________

-       бити похваљен _____________________________________________________

5. Осмисли пасивне реченице у којима ће глагол ПЕВАТИ бити у различитим глаголским облицима.

glagolski oblici 55