Аорист

Или:

ПРЕЂАШЊЕ СВРШЕНО ВРЕМЕ


 ПРОСТ ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК

  • Ено, устадеонај човек.
  • Данас прочитасмо све песме.
  • Пре непун сат чух предивне вести.

Прост и личан глаголски облик који означава радњу која се извршила у непосредној прошлости и гради се додавањем двојаких наставака на инфинитивну основу.

Ако су у питању глаголи на –ТИ, односно, инфинитивна основа се завршава на самогласник, наставци су:

glagolski oblici 12

БАЦИХ, БАЦИ, БАЦИ – једнина

БАЦИСМО, БАЦИСТЕ, БАЦИШЕ – множина

Ако су у питању глаголи на -ЋИ, односно, инфинитивна основа се завршава на сугласник, наставци су:

glagolski oblici 13

РЕКОХ, РЕЧЕ, РЕЧЕ - једнина

РЕКОСМО, РЕКОСТЕ, РЕКОШЕ - множина

Аористом се казује прошла радња, завршена пре тренутка говорења. Зато се претежно користе СВРШЕНИ ГЛАГОЛИ. Постоји могућност да се користе и несвршени глаголи, али уз употребу неких других језичких средстава:

-       ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ – сада, до сада…

-       РЕЧЦЕ – ево, ето, ено…

glagolski oblici 14

ПОМОЋНИ ГЛАГОЛИ

glagolski oblici 15

ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА

Глагол ВУЋИ (на пример Smile)

ВУКОХ, ВУЧЕ, ВУЧЕ – једнина

ВУКОСМО, ВУКОСТЕ, ВУКОШЕ – множина


ЗНАЧЕЊА АОРИСТА

Престаде вриска веселе деце. – основно значење аориста

Опет се све зазелени у крају. – приповедачки, историјски, наративни аорист

Ко се дима не надими, тај се ватре не нагреје. – гномски, пословични аорист

Одох да се играм. – футурски аорист


ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Разликуј презент и аорист!!!

Одломак из приповетке „Јаблан” Петра Кочића

Он устаде, помилова га, извуче из стога два снопа зоби, метну пред бика, па леже крај њег’. Послије дугог, полусанљивог, дрхтавог трзања превари га сан. Кад Јаблан поједе жито, леже и он код свог доброг друга. /…/ Јаблан, стари, лукави мејданџија, посрну као ђоја на десно кољено предње ноге, па подухвати Рудоњу испод врата.

- Не дајте, људи, нагрди вола! – узвикну преплашено кнез.

Испод врата Рудоњина шикну велики млаз крви. Лујо задолига. Јаблан стоји поносито на мејдану и риче, а планински врхунци силно-силно одјекују.