Последичне реченице

Прочитај следећи текст:

последичне реченице 1

Писац истиче да су стране Везува веома стрме. Размисли којом је реченицом казана последица те необичне стрмине. Занимљива је и последица коју изазива оштро камење. Пронађи реченицу којом је она саопштена.

Није ти било тешко да то урадиш. Реч је о реченицама:

  • Тако је узбрдо и стрменито / да се не може усправно стајати.
  • То је камење тако оштро / да су нам свима за пола сата хода чизме биле расцветане и поцепане.

Прочитај реченице које следе и размисли о њима:

последичне реченице 2

Да ли ти је тешко да закључиш који се везници користе у овим реченицама? Наравно да није. У последичним реченицама се јавља само везник ДА.

Проучи главне реченице у наведеним примерима. Тако ћеш уочити речи које ће ти одмах привући пажњу тиме што их у другим зависним реченицама сигурно нећеш видети. О којим речима причамо?

ТАКО

(С) ТАКВОМ

ТОЛИКО

(С) ТОЛИКОМ

Сада би требало одредити ове речи по врсти:

  • ТАКО – прилог за начин
  • (С) ТАКВОМ – придевска показна заменица
  • ТОЛИКО – прилог за количину
  • (С) ТОЛИКОМ – придевска показна заменица

Верујем да ти неће бити тешко да на основу анализираних примера одредиш шта означавају последичне реченице.

Последичне реченице су зависне реченице које означавају последицу проистеклу из садржаја главне реченице.

Сада обрати пажњу на редослед главне и зависне реченице у датим примерима. Шта примећујеш?

Наравно.

Последичне реченице не стоје никада у инверзији.

О употреби запете немамо шта посебно да причамо. То је бар јасно, зар не?

Запета се не пише у овим реченицама јер оне нису никада у инверзији.

А сада – још примера Smile

Прочитај следеће реченице и размисли о њима:

  1. Лепо сам ти рекла да не долазиш сада.
  2. Идем да гледам омиљену серију.
  3. Толико се смејао да су му сузе пошле на очи.
  4. Успела бих да гости не долазе ненајављени.

Шта је заједничко свим овим реченицама? Не мисли на то што су све ове реченице сложене зависне и то што су главна и зависна реченица у њима у граматичком редоследу.

Шта сад?

Исти везник, али не и врсте реченица.

О којим је зависним реченицама реч?

Обрати пажњу!

последичне реченице 3

И памет у главу!

Не дозволи да те заведе везник ДА, па да заборавиш да се он може наћи у четири врсте зависних реченица.