Контролни задатак

Вежбамо Laughing

1. Повежи аутора и дело:

                                                                                                                               (слово)                       (број)

а) Иво Андрић                                                               

1. Десетица

 

 

б) Стеван Сремац                                                         

2. Доживљаји Тома Сојера

 

 

в) Бранко Радичевић                                                   

3. Прва бразда

 

 

д) Милован Глишић                                                     

4. Ђачки растанак

 

 

ђ) Марк Твен                                                                 

5. Чича Јордан

 

 

е) Иван Цанкар                                                               

6. Мостови

 

 

 

2. У наведеним текстовима препознај и напиши име дела, име аутора и назив стилске фигуре:

 

 

име дела

аутор

стилска фигура

За тресак летњих,бесних олуја, за тугу тица које се селе.

 

 

 

Танки железни мостови, затегнути од једне обале до друге као жица...

 

 

 

 

3. Напиши књижевни род и књижевну врсту следећих дела:

 

 

књижевни род

књижевна врста

Вила зида град

 

 

Еро са онога свијета

 

 

Шашава песма

 

 

Капетан Џон Пиплфокс

 

 

 

4. Наспрам сваког књижевног лика упиши назив дела, аутора, књижевну врсту и књижевни род.

 

а)   Деда Раде

 

-          име дела _______________________________________________

-          име аутора _______________________________________________

-          књижевни род _______________________________________________

-          књижевна врста _______________________________________________

 

б)  Лаза Цврца

 

-          име дела _______________________________________________

-          име аутора _______________________________________________

-          књижевни род _______________________________________________

-          књижевна врста _______________________________________________

 

5. Одреди врсту строфе и риме у следећем примеру:

 

       „Јечмена жута поља зрела,          строфа____________________________

        Речни се плићак зрачи;               

       Купина сја сунчана, врела,          рима______________________________

       Ту змија кошуљу свлачи“.     

 

6. Повежи линијама загонетке из леве колоне са њиховим решењима из десне.

 

Највише зна, најмање говори.                           прозор

Не једе, а пије.                                              звоно

Бјела кула без прозора.                                   књига

Ни у соби ни напољу.                                      сунђер

Друге зове, себе не чује.                                 јаје

 

7. Подвуци дидаскалије:

 

СВАДИША: (напада) Положи оружје!

БИБЕРЧЕ: (прелази у противнапад) А сад нешто кажи!

ДОБРИША (Подиже руку Биберчету као боксачу после победе.) Ти си победио.

СВАДИША: Нећу, то не важи! Ја сам се саплео.

БИБЕРЧЕ: А ти боље гледај.

 

8. Напиши име писца на основу датих података:

 

а) Рођен је 1932. године у Мокрину, у северном Банату. Написао је 23 књиге песама од којих су за децу: Насмејани свет, Плави чуперак, Гарави сокак, Прва љубав, Шашава књига и друге. Осим што је био песник, писао је и драме, режирао позоришне представе и бавио се сликарством. Умро је 1986. године.

___________________________________________________________________

 

б) Рођен је 1847. године у селу Градац поред Ваљева. Оснивач је српске сеоске приповетке коју је обликовао ослањајући се на руске реалисте. Писао је чистим народним језиком у реалистичком стилу, прожимајући причу хумором и иронијом. Аутор је приповедака: Глава шећера, Прва бразда, Шило за огњило, Ни око шта, Распис и друге. С руског језика превео дела: Мртве душе, Тарас Буљба (Гогољ), Рат и мит (Толстој). Умро је 1908. године.

___________________________________________________________________

 

в) Рођен је 1660. године у Лондону. Његов најпознатији роман је Робинзон Крусо којим је засновао традицију пустоловног романа. Позната су му и дела: Капетан Синглтон, Мол Флендерс, Дневник из године куге, Пуковник Џек и друга. Умро је 1731. године.

___________________________________________________________________

 

9. Наброј композиционе целине епског и драмског дела.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Повежи појмове са њиховим објашњењима (један појам је вишак):

 

ПРИПОВЕТКА

Говори о осећању љубави према домовини и свом народу.

ЕПСКА НАРОДНА ПЕСМА

Дужа песма у којој се преплићу лирски и епски елементи и у којој преовлађује лирски тон.

ЛИРСКА РОДОЉУБИВА ПЕСМА

Прича о једном догађају из живота личности, описи су детаљни, а у њој обично постоји више ликова.

ПОЕМА

 

 

11. Повежи аутора и дело:

                                                                                                                               (слово)                       (број)

а) Војислав Илић

1. Домовина

 

 

б) Вук Караџић                                                         

2. Ђачки растанак

 

 

в) Бранко Радичевић                                                   

3. Поход на Мјесец

 

 

д) Данијел Дефо                                                     

4. Житије Ајдук Вељка Петровића

 

 

ђ) Душан Васиљев

5. Зимско јутро

 

 

е) Бранко Ћопић

6. Робинзон Крусо

 

 

 

12. На основу наведених одломака, препознај и напиши књижевне ликове и дела из којих су наведени:

 

а) „Истина је, честити царе, да си ми то казао, али погледај што си на овој карти  потписао...“

____________________________                          ____________________________

књижевни лик                                                             књижевно дело

 

б) „Ти си му послала новаца да купи каве и дувана, а ја сам му послао коња, да не иде пјешице“.

____________________________                          ____________________________

књижевни лик                                                            књижевно дело

 

в) „Још бих вас замолио, ако ми се нећете смејати, да му прочитате ово моје писмо и да му кажете да ја нисам крив, ... и да га нећу никада заборавити“.

____________________________                          ____________________________

књижевни лик                                                           књижевно дело

 

13. Препознај подвучена стилска изражајна средства и напиши њихова имена:

 

-        Све је већ било иза мене, као сан. ____________________________________

-       Ветар ме милује по лицу.      ___________________________________________

-        Вељко је био танка и висока струка...   __________________________________________

 

14. Допуни следеће реченице:

 

-        Народна књижевност се дели на _________________ и _________________.

-        Књижевност се дели на родове: _________________ , _________________ и _________________.

-        Епска народна поезија се дели на песме: 

____________________________,

____________________________, и

____________________________.

 

15. Напиши име писца:

 

а) Рођен је 1936. године у Доњој Црнући код Груже. Познати је наш песник и прозни писац. У песмама најчешће описује лепоту природе, посебно сеоску. Природност свог исказа постиже вештим коришћењем маште и одличним познавањем језичког блага свог народа и јаким лирским бојама виђеног и измаштаног. Његове познате књиге за децу су: Вашар у Тополи, Славуј и сунце, Од ратара до златара, Песме о свицима и друге.

___________________________________________________________________

 

б) Рођен је 1864. године у Смедереву. Своје стваралаштво почео је стиховима, али је под утицајем руског писца Гогоља брзо прешао на комедију. Сликао је српску провинцију под Обреновићима и Београд с почетка 20. века и између два светска рата. Његове најпознатије комедије су: Госпођа министарка, Сумњиво лице, Народни посланик, Др, Ожалошћена породица и друге. Од прозних дела треба издвојити: Пут око света, Аутобиографија и Хајдуци

___________________________________________________________________

 

в) Рођен је 1922. године у Нишу. Писао је приче, песме, скечеве, радио драме и телевизијске емисије за децу. Уређивао је часопис „Полетарац”. Његове најпознатије књиге за децу су: Поштована децо, Смешне приче, Причам ти причу и друге.

___________________________________________________________________

 

16. Одреди број слогова за сваки стих следеће строфе:

Друмом, кроз поља  _____

и кроз потоке – _____

бујице народа, _____

кола и стоке... _____

 

17. Напиши одгонетке следећих загонетки:

-        Из планине мицало, па у море тицало. ________________________________________

-        Дању сам лажа, а ноћу сам истина. ________________________________________

-        Пуна тепсија златних колачића. ________________________________________

 

18. Напиши поред сваког текста облик казивања:

-        Сибинова Миона не хтеде се угледати на своје, по несрећи, друге. _______________________

-        Уврх села Велике Врбнице, чак, горе већ – под планином Вратарном... _______________________

       - Куда ћеш ти, Душанка? - Ене-де! Зар и ти дође? – одговори Душанка. _______________________

-        Ред је да и мене бог обрадује! И зар ја нисам срећна? Ко то каже?! _______________________

 

19. Наброј функционалне стилове.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

20. Препознај песму по епитетима који су у њој употребљени:

 

а) Ако је песма света, чиста, богодана, истинита, наслов песме је ________________________________, а име песника је ________________________________.

 

б) Ако је снег танак и бео, ако је кров ниски, тршчани, ако је глас тежак и промукао, наслов песме је ________________________________, а име песника је ________________________________.

 

21. Повежи аутора и дело:

                                                                                                                       (слово)                       (број)

а) Стеван Раичковић

1. Шашава песма

 

 

б) Љубиша Ђокић                                                         

2. Капетан Џон Пиплфокс

 

 

в) Јован Јовановић Змај                                                   

3. Песма о песми

 

 

д) Данило Киш                                                     

4. Бајка о зрну песка

 

 

ђ) Мирослав Антић

5. Дечак и пас

 

 

е) Душан Радовић

6. Биберче

 

 

 

22. У наведеним текстовима препознај и напиши име дела, име аутора и назив стилске фигуре:

 

 

име дела

аутор

стилска фигура

Танки железни мостови...

 

 

 

Ушло у народ / неко лудило – / ко да се пљусак са неба проли...

 

 

 

 

23. Напиши књижевни род и књижевну врсту следећих дела:

 

 

књижевни род

књижевна врста

Вила зида град

 

 

Еро са онога свијета

 

 

Шашава песма

 

 

Капетан Џон Пиплфокс

 

 

 

24. Наспрам сваког књижевног лика упиши назив дела, аутора, књижевну врсту и књижевни род.

 

а)   Миона  

-          име дела _______________________________________________

-          име аутора _______________________________________________

-          књижевни род _______________________________________________

-          књижевна врста _______________________________________________

 

б)   Милош Војиновић

-          име дела _______________________________________________

-          име аутора _______________________________________________

-          књижевни род _______________________________________________

-          књижевна врста _______________________________________________

 

25. Одреди врсту строфе и риме у следећем примеру:

 

„Ево га вече изнад кућа.                  строфа____________________________

Над огњем ко чаробњак чара.         

И већ се диже мирисна пара           рима______________________________

меда и тесто врућа.“

 

26. Подвуци делове текста које зовемо дијалогом.

 

Таман Миона оздо уз воћњак, а Душанка испаде из куће. Стутољила нешто у лепу шарену торбичицу, па се некуд жури.

-          Куда ћеш ти, Душанка?

-          Ене – де! Зар и ти дође? – одговори Душанка готово као и збуњена.

-          Баш добро, да не остане кућа сама...

-          Ето ја пошла до брала.

 

27. Напиши три дела и њихове ауторе где је тема везана за мајку.

 

  1. _____________________________________________________________________________________
  2. _____________________________________________________________________________________
  3. _____________________________________________________________________________________

 

28. Подвуци дидаскалије:

 

Јуца (слегне раменима): Мислим да се моја баба од грчка колена води.

Јања: Их, их, их! Што ми не кажеш, да ти пишем у новину?

Јуца (у поласку, за себе): Да вас ђаво носи! (Отиде.)

 

29. Напиши поделу књижевности према:

-          аутору: ______________________________________________________________________________

-          облику: ______________________________________________________________________________

-          књижевним родовима: ________________________________________________________________

 

30. Напиши име књижевника на основу датих података:

 

а)  Познати српски књижевник који је рођен у Хашанима код Босанске Крупе. Прозна дела прожета су му лириком, живописним сликањем живота на селу. Познате књиге за децу су му: Јежева кућица, Мјесец и његова бака, Рибар и мачак, Башта сљезове боје, Доживљаји Николетине Бурсаћа и друге.

___________________________________________________________________

 

б) Рођен је 1860. године у Београду. Инспирацију за своју поезију налазио је у природи, у размишљањима о слободи, животу и смрти, пролазности. Познате су његове песме: Зимско јутро, Сиво, суморно небо, Грм, Вече, Свети Сава.

___________________________________________________________________

 

в) Познати северноамерички писац и хумориста рођен је 1835. године. Бавио се разним занимањима: шегртовао је у штампарији, био речни официр на Мисисипију, добровољац у грађанском рату, копач злата, новинар. Његова најпознатија дела су: Доживљаји Тома Сојера, Живот на Мисисипију, Доживљаји Хаклберија Фина, Јенки на двору краља Артура и друга.

___________________________________________________________________