КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

Од вежбања глава не боли Laughing

1. Шта је ономатопеја?

2. Препознај који је начин изражавања присутан у одломку:

Ал` тица је бржа од рибе! – тврди Глуваћ.Зашто? – питају други.

3. У ком лицу је писан наредни текст и подвуци речи које то показују: Иако ми је званично газда био господин Беркли, ја сам ипак душом и телом припадао дечаку.

4. Одреди етапу приповедања:

а) Воденичар се стане крстити и снебивати: – Бог с тобом, господару! Ја нити сам виђео твоје жене, ни Мује, ни новаца.

б) Копао Турчин с Туркињом кукурузе, па на подне отиде Турчин да препне и да напоји коња, а Туркиња остане одмарајући се у хладу. Уто удари однекуд Еро.

в) Бог ти помогао, кмете! А одакле си ти, кмете? – Ја сам, кадо, с онога свијета.

г) Камо, море, таки и таки човјек што је сад ушао у воденицу? А Еро му каже: – Ено га, видиш, ђе утече уз брдо.

д) Ти си њему послала да купи каве и дувана, а ја сам му послао и коња да не иде пјешице.

5. Дефиниши појам портрет.

6. Издвој наслове романа:

 • Марк Твен – Доживљаји Тома Сојера,
 • Јован Јовановић Змај – Песма о песми,
 • Данило Киш – Дечак и пас,
 • Бранислав Нушић – Хајдуци,
 • Душан Васиљев – Домовина.

7. Одреди да ли је лирика, епика или драма (књижевни род):

 • Народна приповетка – Еро с онога свијета
 • Мирослав Антић – Шашава песма
 • Стеван Сремац – Чича Јордан
 • Бранислав Нушић – Хајдуци

8. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Како је Цврца добио надимак?

9. Сети се наслова две народне приповетке.

10. У наредним стиховима препознај стилску фигуру:

Баш као звезда, у висини

што се блиста.

11. Спој линијом аутора и његово дело:

Бранислав Нушић                  Домовина

Душан Васиљев                     Шашава песма

Добрица Ерић                         Хајдуци

Мирослав Антић                    Ђачки растанак

Бранко Радичевић                  Вашар у Тополи

12. Сети се имена писаца и наслова дела којем припадају следећи ликови:

а) Глуваћ, Дроња

б) Коста Вујић, Јован Цвијић

13. Сети се наслова песме и њеног аутора на основу стиха:

Где је бола, где је јада, песма блажи.

14. Издвој две карактеристике романа.

15. О ком је књижевнику реч?

Рођен је у Београду. Највећи је хумористички писац у српској књижевности. За децу је написао роман Хајдуци у којем говори о неким догађајима из свог детињства. Његове комедије: Народни посланик, Сумњиво лице, Госпођа министарка и друге преведене су на многе стране језике и често се приказују у позориштима. По њима су снимани и филмови.

16. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Осмисли своје запажање о томе како је Трта добио надимак.

17. Како се дели књижевност према књижевним родовима?

18. У наредном стиху препознај стилску фигуру: Песма збори.

19. У ком је лицу писан следећи текст и подвуци речи које то показују:

Умео сам да дотерам залутале краве, да откопавам кртичњаке (то из пустог задовољства, како бисмо прекратили време), да јурим зечеве...

20. Сети се имена двојице ученика из одломка Шешир професора Косте Вујића Милована Витезовића.

21. Шта је поређење?

22. Препознај који је начин изражавања присутан у следећем одломку:

Танки железни мостови, затегнути од једне обале до друге као жица, што дрхте и звуче од сваког воза који пројури; они као да још увек чекају свој последњи облик и своје савршенство, а лепота њихових линија откриће се потпуно очима наших унука.

23. У ком је лицу писан следећи текст и подвуци речи које то показују:

Са улаза доскакута Џим. Носио је неко лимено ведро и певушио је „Девојчице из Буфала”.

24. Одреди поред сваког одломка из народне новеле Девојка цара надмудрила етапу приповедања:

а) Бог је њу умудрио и наша јадна сиромаштина. Тада му цар даде тридесет јаја и рече му...

б) Живео једном неки сиромах у некој пећини и није имао ништа друго до једну кћер, која је била много мудра...

в) Цар, видевши то, пољуби је и поврати се опет у царски двор.

г) Нећу те више за жену, него хајде из мог двора куд знаш. Царица му одговори: – Светли царе, послушаћу, само ме пусти да преноћим, а сутра ћу поћи.

д) Цар се опи и заспа, а царица справи кароцу и понесе цара у камену пећину. Кад се цар у пећини пробуди и виде где је, повиче...

25. О ком је књижевнику реч:

Рођен је у Суботици. Написао је више романа и приповедака у којима је често описивао своје детињство и младост. Његова најпознатија дела су Рани јади, Башта, пепео, Пешчаник и др. Књиге су му преведене на многе светске језике.

26. Издвој наслове приповедака:

 • Стеван Сремац – Чича Јордан,
 • Бранислав Нушић – Хајдуци,
 • Душан Васиљев – Домовина,
 • Данило Киш – Дечак и пас,
 • Мирослав Антић – Шашава песма.

27. Одреди да ли је у питању лирика, епика или драма (књижевни род):

 • Бранко Радичевић – Ђачки растанак
 • Јован Јовановић Змај – Песма о песми
 • Данило Киш – Дечак и пас

28. Сети се имена два главна лика која се појављују у шаљивим народним причама.

29. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Како је Дроња добио надимак?

30. Препознај стилску фигуру: Љубав влада.

31. Споји линијом аутора и његов текст.

Душан Васиљев                            Песма о песми

Марк Твен                                      Шашава песма

Јован Јовановић Змај                    Житије Ајдук Вељка

Мирослав Антић                           Доживљаји Тома Сојера

Вук Стефановић Караџић            Домовина

32. Кажи име писца и наслов дела којем припада Хаклбери Фин.

33. Сети се имена песме и њеног аутора на основу следећих стихова:

Домовина, то није мртва груда

која нас гвозденом руком веже;

то је љубав за облак, што плови овуда,

за песму, што се овде разлеже.

34. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Како је Врабац добио надимак?

35. Кажи наслов једне народне приче о животињама.

36. О ком је књижевнику реч?

Рођен је у Новом Саду. Највећи је српски песник за децу. Опевао је дечји живот, игре, дечји свет са много љубави и жеље да деца живе ведро и да постану добри људи. Најпознатије књиге су му: Златна књига за децу, Чика Јова српској деци, Чика Јова српском омладини и друге. У његову част одржавају се Змајеве дечје игре и додељује Змајева награда.

37. Следеће реченице из дела Шешир професора Косте Вујића Милована Витезовића представљају увод, заплет и расплет радње одломка из приче. Који део радње представља (увод, заплет и расплет) сваки наведени део?

а) Шта ли је сад? Као да нема никог?

б) Професор Коста Вујић је уобичајено застао испред разреда.

в) Умирили се да мене секирају. А ја се забринуо.

38. Како се дели књижевност према аутору?

39. Одреди назив одговарајућег начина изражавања:

Плаве се шљиве на савијеним тешким бременим гранама, румене се и жуте крушке, сјају јабуке, и плави се пепељасто грожђе испод пожутелог већ лишћа.

40. Наброј начине изражавања.

41. Шта је епитет?

42. Препознај који је начин изражавања присутан у одломку:

Велики камени мостови, сведоци ишчезлих епоха када се другојачије живело, мислило и градило, сиви или зарудели од ветра и кише, често окрзани на оштрим резаним ћошковима, а у њиховим саставцима и неприметним пукотинама расте танка трава или се гнезде птице.

43. Одреди у ком лицу је писан наредни текст и издвој речи које то показују.

Том се појави на стази. Носио је ведро креча и четку са дугачком дршком. Он разгледа тарабу...

44. О ком је књижевнику реч?

Рођен је 1944. године у Витезовићима код Косјерића. Написао је занимљиве књиге песама, прича и драма за децу. Познате су: Ја и клинци као песници, Унуци Деда Мраза, Изабрано детињство, Шешир професора Косте Вујића и друге.

45. Шта је сугестивно приповедање?

46. Како се дели књижевност према облику (форми)?

47. Препознај стилску фигуру: Коњи су им бесни / као горске виле.

48. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Како је Глуваћ добио надимак?

49. Сети се имена писаца и наслова дела којем припадају следећи ликови:

а) Гиле и Јордан

б) Џим и Том

50. Одреди наслов песме и њеног аутора:

Мама ми каже: шашаво моје,

шта се то збива у твојој глави?

51. Шта је персонификација?

52. Препознај који је начин изражавања присутан у одломку:

Лети би се чича Јордан наимао да чува крајње баште газдама чије су куће биле у чаршији.

53. О ком је књижевнику реч?

Рођен је у селу Мокрину код Новог Сада. Он је наш највећи песник првих љубави. Познате су му књиге: Насмејани свет, Плави чуперак, Шашава књига, Гарави сокак, Оловка пише срцем, Ходајући на рукама и друге.

54. Издвој два разлога због којих је Шашава песма Мирослава Антића лирска песма:

а) зато што опева догађаје и личности;

б) зато што говори о осећањима;

в) зато што у песми преовлађује приповедање;

г) зато што је језик песме сликовит.

55. Како гласи име и презиме главног јунака из одломка Дечак и пас и име његовог најдражег пса?

56. Подсети се наслова песме и њеног аутора: Лепа је мала варош Топола.

57. Сети се три карактеристике бајке.

58. Објасни разлику између басне и народне приче о животињама.

59. Кажи две одлике научног стила.

60. Шта је поема?

 И после је све лако Laughing