КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

Од вежбања глава не боли Laughing

1. Шта је ономатопеја?

2. Препознај који је начин изражавања присутан у одломку:

Ал` тица је бржа од рибе! – тврди Глуваћ.Зашто? – питају други.

3. У ком лицу је писан наредни текст и подвуци речи које то показују: Иако ми је званично газда био господин Беркли, ја сам ипак душом и телом припадао дечаку.

4. Одреди етапу приповедања:

а) Воденичар се стане крстити и снебивати: – Бог с тобом, господару! Ја нити сам виђео твоје жене, ни Мује, ни новаца.

б) Копао Турчин с Туркињом кукурузе, па на подне отиде Турчин да препне и да напоји коња, а Туркиња остане одмарајући се у хладу. Уто удари однекуд Еро.

в) Бог ти помогао, кмете! А одакле си ти, кмете? – Ја сам, кадо, с онога свијета.

г) Камо, море, таки и таки човјек што је сад ушао у воденицу? А Еро му каже: – Ено га, видиш, ђе утече уз брдо.

д) Ти си њему послала да купи каве и дувана, а ја сам му послао и коња да не иде пјешице.

5. Дефиниши појам портрет.

6. Издвој наслове романа:

 • Марк Твен – Доживљаји Тома Сојера,
 • Данило Киш – Дечак и пас,
 • Бранислав Нушић – Хајдуци,
 • Душан Васиљев – Домовина.

7. Одреди да ли је лирика, епика или драма (књижевни род):

 • Народна приповетка – Еро с онога свијета
 • Стеван Сремац – Чича Јордан
 • Бранислав Нушић – Хајдуци

8. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Како је Цврца добио надимак?

9. Сети се наслова две народне приповетке.

10. У наредним стиховима препознај стилску фигуру:

Баш као звезда, у висини

што се блиста.

11. Спој линијом аутора и његово дело:

Бранислав Нушић                  Домовина

Душан Васиљев                Певај дању, певај ноћу

Бранко Радичевић                        Хајдуци                     

12. Сети се имена писаца и наслова дела којем припадају следећи ликови:

Глуваћ, Дроња

13. Сети се наслова песме и њеног аутора на основу стиха:

Певам дању, певам ноћу.

14. Издвој две карактеристике романа.

15. О ком је књижевнику реч?

Приповедач који је стварао у 19. веку. У свом делу реалистички је приказао војвођанску, нишку и београдску средину. Значајна су му дела: Поп Ћира и поп Спира, Зона Замфирова, Чича Јордан, Ивкова слава.

16. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Осмисли своје запажање о томе како је Трта добио надимак.

17. Како се дели књижевност према књижевним родовима?

18. У наредном стиху препознај стилску фигуру: Песма збори.

19. У ком је лицу писан следећи текст и подвуци речи које то показују:

Умео сам да дотерам залутале краве, да откопавам кртичњаке (то из пустог задовољства, како бисмо прекратили време), да јурим зечеве...

20. Сети се наслова песме и њеног аутора:

Замислите само редове дуге

како опседају те зграде старе,

па вијугају као пруге

чак низ улице и тротоаре.

21. Шта је поређење?

22. Препознај који је начин изражавања присутан у следећем одломку:

Танки железни мостови, затегнути од једне обале до друге као жица, што дрхте и звуче од сваког воза који пројури; они као да још увек чекају свој последњи облик и своје савршенство, а лепота њихових линија откриће се потпуно очима наших унука.

23. У ком је лицу писан следећи текст и подвуци речи које то показују:

Са улаза доскакута Џим. Носио је неко лимено ведро и певушио је „Девојчице из Буфала”.

24. Одреди поред сваког одломка из народне новеле Девојка цара надмудрила етапу приповедања:

а) Бог је њу умудрио и наша јадна сиромаштина. Тада му цар даде тридесет јаја и рече му...

б) Живео једном неки сиромах у некој пећини и није имао ништа друго до једну кћер, која је била много мудра...

в) Цар, видевши то, пољуби је и поврати се опет у царски двор.

г) Нећу те више за жену, него хајде из мог двора куд знаш. Царица му одговори: – Светли царе, послушаћу, само ме пусти да преноћим, а сутра ћу поћи.

д) Цар се опи и заспа, а царица справи кароцу и понесе цара у камену пећину. Кад се цар у пећини пробуди и виде где је, повиче...

25. О ком је књижевнику реч:

Рођен је у Суботици. Написао је више романа и приповедака у којима је често описивао своје детињство и младост. Његова најпознатија дела су Рани јади, Башта, пепео, Пешчаник и др. Књиге су му преведене на многе светске језике.

26. Издвој наслове приповедака:

 • Стеван Сремац – Чича Јордан,
 • Бранислав Нушић – Хајдуци,
 • Душан Васиљев – Домовина,
 • Данило Киш – Дечак и пас.

27. Одреди да ли је у питању лирика, епика или драма (књижевни род):

 • Бранко Радичевић – Певам дању, певам ноћу
 • Данило Киш – Дечак и пас

28. Сети се имена два главна лика која се појављују у шаљивим народним причама.

29. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Како је Дроња добио надимак?

30. Препознај стилску фигуру: Љубав влада.

31. Споји линијом аутора и његов текст.

Душан Васиљев                            Певам дању, певам ноћу

Марк Твен                                      Кад књиге буду у моди

Бранко Радичевић                    Чича Јордан

Пеђа Трајковић                           Доживљаји Тома Сојера

Стеван Сремац            Домовина

32. Кажи име писца и наслов дела којем припада Хаклбери Фин.

33. Сети се имена песме и њеног аутора на основу следећих стихова:

Домовина, то није мртва груда

која нас гвозденом руком веже;

то је љубав за облак, што плови овуда,

за песму, што се овде разлеже.

34. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Како је Врабац добио надимак?

35. Кажи наслов једне шаљиве народне приче.

36. О ком је књижевнику реч?

Рођен је у Суботици. Написао је више романа и приповедака у којима је често описивао своје детињство и младост. Његова најпознатија дела су Рани јади, Башта, пепео, Пешчаник и др. Књиге су му преведене на многе светске језике.

37. Наброј композиционе целине у епским (и драмским делима).

38. Како се дели књижевност према аутору?

39. Одреди назив одговарајућег начина изражавања:

Плаве се шљиве на савијеним тешким бременим гранама, румене се и жуте крушке, сјају јабуке, и плави се пепељасто грожђе испод пожутелог већ лишћа.

40. Наброј начине изражавања.

41. Шта је епитет?

42. Препознај који је начин изражавања присутан у одломку:

Велики камени мостови, сведоци ишчезлих епоха када се другојачије живело, мислило и градило, сиви или зарудели од ветра и кише, често окрзани на оштрим резаним ћошковима, а у њиховим саставцима и неприметним пукотинама расте танка трава или се гнезде птице.

43. Одреди у ком лицу је писан наредни текст и издвој речи које то показују.

Том се појави на стази. Носио је ведро креча и четку са дугачком дршком. Он разгледа тарабу...

44. Сети се бар два податка која знаш из живота и дела Марка Твена.

45. Шта је приповедање?

46. Како се дели књижевност према облику (форми)?

47. Препознај стилску фигуру: Коњи су им бесни / као горске виле.

48. Дечаци из романа Хајдуци Бранислава Нушића имају смешне надимке. Како је Глуваћ добио надимак?

49. Сети се имена писаца и наслова дела којем припадају следећи ликови:

а) Гиле и Јордан

б) Џим и Том

50. Допуни следећу реченицу:

_______________ Сојер и _______________ Фин су јунаци истоименог ______________ америчког ______________ Марка ______________.

51. Шта је персонификација?

52. Препознај који је начин изражавања присутан у одломку:

Лети би се чича Јордан наимао да чува крајње баште газдама чије су куће биле у чаршији.

53. Одреди име дела и име аутора следећег одломка:

Када је своја уводна предавања завршио, позва ме пред таблу. И ја почех да причам све што сам из његових предавања схватио и запамтио. Он ме није прекидао, већ ме пажљиво слушао као лекар што слуша болесника када му овај прича своју историју.

54. Одлике епике јесу:

а) приповедање о јунацима и догађајима

б) реално описивање историјских догађаја и личности

в) развијена фабула (прича)                                    

г) субјективност

д) објективност                                                        

ђ) драматичност

55. Како гласи име и презиме главног јунака из одломка Дечак и пас и име његовог најдражег пса?

56. Подсети се наслова песме и њеног аутора: Певам дању, певам ноћу.

57. Кажи бар две карактеристике шаљиве народне приче.

58. Објасни разлику између приповетке и новеле.

59. Кажи две одлике научног стила.

60. Шта је родољубива песма?

 И после је све лако Laughing