НАРОДНЕ МУДРОСТИ

Шта знаш о народним мудростима или кратким народним умотворинама?

Можеш ли рећи шта спада у кратке народне умотворине?

Наравно, пословице, загонетке, питалице, изреке, брзалице, клетве, заклетве, благослови, пословичка поређења...


Кратке народне умотворине


ЗАГОНЕТКЕ

Шта су загонетке?

Кратке умотворине скривеног значења. Пуне замки, преодевених речи, игре речи, питања, али и маште и песничког говора. Свака загонетка мора имати одгонетку. Врста говорне игре. Састоје се од питања у којима је скривен одговор.

Покушај да одгонетнеш следеће загонетке:

 • Ко је увек сâм у кући?
 • У горици на једној ножици. 
 • Црвен јарац по кошари скаче.
 • Корице има – нож није, листове има – дрво није.

ПИТАЛИЦЕ

Можеш ли објаснити шта су питалице?

 • Имају везе с проширеним пословицама.
 • Дате су у дијалогу.
 • Третирају се и као посебна врста загонетки.
 • Углавном имају два дела: питање и оштроуман, шаљив или подругљив одговор.
 • Поента је у одговору.

Покушај да одговориш:

Питао магарац ђака: „Па шта ћеш ти бити када непрестано учиш?”

„Не знам шта ћу бити, али знам да нећу бити магарац”.

ПОСЛОВИЦЕ

Боље врабац у руци

него голуб на грани.

Испеци

не боји се глади.

Ко другоме јаму копа,

брег рони.

Без алата

сâм у њу пада.

Тиха вода

па реци.

Где је стида,

две среће граби.

Ко ради

нема ни заната.

Ко рано рани

ту је и поштења.

Реши задатак, а онда протумачи значење датих пословица.

Шта сад?

Јасно је да треба да кажеш шта су пословице Wink

 • Сажети приказ целе приче.
 • У њима је народно искуство.
 • Увек имају праву реч за оно о чему говоре.
 • Најчешће је реч о: мудрости, правди, вери, раду, здрављу, поштењу, домовини, пријатељству, љубави...
 • Кратке сликовите изреке у којима су изражени животно искуство и мудрости.