ЂАЧКИ РАСТАНАК - Бранко Радичевић

ЖИВОТ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

Рођен је у Славонском Броду 28. 3. 1824. Право име му је Алексије. Шест разреда је завршио у Сремским Карловцима, у чувеној гимназији, о којима касније и пева у својој поеми „Ђачки растанак”. Био је веселе и ведре природе, веома друштвен, увек одличан ђак, васпитаван у народном духу, омиљен међу друговима.

Đački rastanak 1

Карловачка гимназија

С оцем одлази у Темишвар, а онда у Беч где студира, мада студије није завршио. У Бечу ради са Вуком и другује са његовом ћерком Мином. Касније оболева од туберкулозе и умире 1. 7. 1853. Тело му је 30 година касније пренето на Фрушку гору, на Стражилово. Живео је само 29 година.

Đački rastanak 2

ДЕЛО БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

У Бечу 1847. издаје збирку песама „Песме”. Један је од заслужних за улажење народног језика у књижевност. Познате песме: „Циц”, „Путник на уранку”, „Враголије”, „Мини Караџић у споменицу”… Свакако је најпознатија поема „Ђачки растанак”. Неке од песама Бранка Радичевића можеш прочитати на страни: Песме.


ЂАЧКИ РАСТАНАК


Đački rastanak 3

НЕПОЗНАТЕ И МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ

©        ЧУН – мали чамац

©        ВАЛ – талас

©        ЛАТИТИ СЕ – ухватити се

©        ВЕЧЕРЊАЧА – звезда

©        ЧИЛО – орно, весело, расположено

©        ДОГРЦАТИ – стићи донекле с муком

©        ПРУД – спруд, место на обали

©        КАНО – као

©        УМИЛНО – умиљато

©        НЕУК – необразован

©        УМЕШАН – спретан, вешт

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКЕ ОДРЕДНИЦЕ

©     КЊИЖЕВНИ РОД: лирика / лирска поезија

©     КЊИЖЕВНА ВРСТА: поема (уметничка лирско-епска врста)

© ТЕМА овог одломка је песников доживљај Дунава и опраштање од њега у време када је песник био ђак.

©  ИДЕЈА овог одломка и целе поеме је песникова жеља да се опрости са свим лепим доживљајима који су чинили његов краткотрајни живот.

©     ПОРУКЕ овог одломка су:

  • Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба.
  • Човек се увек и најрадије сећа школских дана.
  • Треба се клонити опасних ситуација.
  • Животна радост мора тријумфовати упркос постојећим околностима.
  • Нема веће среће од братског, несебичног дељења среће са другима.
  • Диван је осећај опијености слободом.
  • Само један живот и један завичај имамо, а они су као поезија јер су лепи попут најлепше песме.

ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКА АНАЛИЗА

⁄   ЕПИТЕТИ – ведро, чиста, силна, громовне, поуздане, бурна, красне, луда, млада, чило, умешна, младо, ледном, самртна

⁄    ПЕРСОНИФИКАЦИЈА – кад гром рикну, „Ој Дунаво, ти ме не утопи”)

⁄     КОНТРАСТ (АНТИТЕЗА): туга и радост / растанак и сећања / садашњост и прошлост (и наговештена будућност коју црпимо из златног грумена прошлости) / вече и дан / самоћа и друговање / пролазност и вечност…

⁄     ОНОМАТОПЕЈА – рикнути, запљускивати

⁄   ОДСУСТВО ГЛАСА Х (1836) – заватио, теде, доватила, привати, фала, реко

⁄     ПОРЕЂЕЊЕ – „Ја сам теби младо тело предо / кано оцу своме што би чедо”

⁄  АРХАИЗАМ (ЗАСТАРЕЛИ ИЗРАЗ) – млого, са другови (архаична множина)

⁄    АПОСТРОФА (ОБРАЋАЊЕ НЕЖИВИМ БИЋИМА) – „Ој, Дунаво, ти, реко силна”, „ао, красне муке”, „ој Дунаво”

⁄     ИНВЕРЗИЈА – небо ведро, река чиста, река силна, вода бурна, браћа луда, тело чило, руком својом

⁄     ДЕМИНУТИВИ И ХИПОКОРИСТИЦИ – лађица

⁄     СИНОНИМИ – чун и чамац

МИНИ КАРАЏИЋ У СПОМЕНИЦУ

Đački rastanak 4

Певам дању, певам ноћу,
певам селе, што год хоћу;
и што хоћу, то и могу,
само једно још не могу:
да запевам гласовито,
гласовито, силовито,
да те дигнем са земљице,
да те метнем међ’ звездице.
Кад си звезда, селе моја,
да си међу звездицама,
међу својим, селе моја,
милим сестрицама.

Више о Мини Караџић можеш видети у Википедији.

⁄     ⁄     ⁄

Поред ове песме која се и данас пева, певају се и песме: Девојка на студенцу, Циц, Клетва, Укор, Коло.


ДУНАВ

Неисцрпна иснпирација!!!


ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ:

Захваљујући Антологији српске књижевности можеш прочитати, поред наведене песме, и друге песме Бранка Радичевића:

ПЕСМЕ, Бранко Радичевић