ДЈЕВОЈКА ЦАРА НАДМУДРИЛА - народна новела

Djevojka 1

1. Пажљиво прочитај народну новелу Девојка цара надмудрила

Покушај да искажеш своја осећања, утиске, запажања и размишљања у вези са прочитаним делом.

2. Запази колико је пута девојка надмудрила цара и како је то учинила. Спреми се да тумачиш њене досетке и поступке.

3. Упореди цареве наредбе и девојчине одговоре. На основу чега се види да девојка познаје цареву нарав?

4. Покушај да објасниш откуда потиче девојчина мудрост и у каквим је условима она стечена.

5. Издвој карактерне особине девојке и цара.

6. Размисли о одликама овог дела и напиши какво је ово дело према аутору, према облику (форми) и према књижевном роду.

7. Покушај да једном реченицом представиш тему овог дела.

8. Шта је желео да постигне народни приповедач стварајући ово дело?

9. Сети се пет пословица које могу послужити као поруке прочитаног дела. Можеш и  самостално осмислити две поруке.

10. Покушај да замислиш једну сцену из прочитаног дела и насликај је у својој свесци за домаћи задатак.

Djevojka 2


Када се позабавиш овим задацима и оним у Читанци иза новеле, два часа анализе проћи ће очас посла!

И да,  не заборави да се у Читанци пише обичном графитном оловком.


Изненађење!

Djevojka 3

Више од пет пословица о мудрости!

Прочитај их све, али издвој три и повежи их са садржајем прочитане новеле.


 1. Више ум замисли него море понесе.

 2. Мудрој глави једно око доста.

 3. Боље с мудрим плакати него с лудим певати.

 4. Јаче је дело него беседа.

 5. Паметан полако иде, а брзо дође.

 6. Човек се до смрти учи.

 7. Тиха вода брег рони.

 8. Нико се није научен родио.

 9. Глава је старија од књиге.

 10. Ко лети пландује, зими гладује.

 11. Боља је унца памети него сто литара снаге.

 12. Ко мудро мучи (ћути), лепо говори.

 13. Добра овца много не блеји, али много вуне даје.

 14. Мудра је мука преварити.

Djevojka 4


Шта је НОВЕЛА? Има доста сличности са приповетком и бајком. По чему се разликује од њих?

Ова књижевна врста постоји и у народној и у уметничкој књижевности. Још је Вук Караџић разликовао приповетке. Наиме, он је уочио да су у неким приповеткама дешавања врло реална, па их је зато сврстао у „мушке приповетке”.  Иначе, код нас је први искористио овај појам Веселин Чајкановић.

 • истакнути узрок и последица
 • истакнути поступци ликова и њихове карактеристике
 • реални догађаји
 • главни јунак увек побеђује