ДЕСЕТИЦА - Иван Цанкар


Шта је за тебе СРЕЋА?


Ова приповетка је заснована на истинитим дешавањима из пишчевог детињства и младости. Али да кренемо редом.

Иван Цанкар је рођен 10. маја 1876. године у Врхници код Љубљане (главни град Словеније). Са шест година мајка га уписује у врхничку основну школу. Његово школовање обележено  је тешким материјалним условима, сиромаштвом и оскудицом. Године 1896. уписао је технички факултет. Занимљиво је да се Иван Цанкар 1907. године кандидовао за жупана, али није био изабран. Умро је 11. децембра 1918. године.

Desetica 1

Треба да знаш и да је у то време пишчева домовина била под влашћу Аустроугарске. Обесправљени Словенци су учили у школама све предмете на немачком језику, а не на свом матерњем, словеначком, језику. Отуд у тексту немачка реч RUHE (мир), а помиње се и Клопшток, немачки писац из 19. века (енглеска Википедија). Написао је доста приповедака, а најпознатије његове приповетке, поред ове, су: „Слуга Јернеј и његово право”, „Шољица кафе”, „Суве крушке”, „Њен гроб” и „Једна једина ноћ”. Заједничка је целокупном његовом делу жеља за истином и љубављу, а готово да нема приповетке у којој није поменуо своју добру и пожртвовану мајку.

Desetica 2


ПРИПОВЕТКА


Само размислите о овим питањима Laughing

 • Какав је утисак на тебе оставила сцена у кући? Замисли шта је осећао дечак када је видео доручак на столу. Објасни зашто је сакрио истину и рекао газдарици да ће јести у граду. Из тога неминовно следи тумачење његовог односа са газдарицом и дечацима са којима живи.
 • Каква су дечакова осећања везана за школу? Упореди дечакове оцене са његовим осећањима.
 • Замисли себе у дечаковој ситуацији. Упореди своја осећања и могуће поступке са осећањима и поступцима дечака из приповетке.
 • У једном тренутку долази до преокрета у дечаковим осећањима. Објасни узрок те промене. Које особине испољава дечак у том тренутку?
 • Није честа појава да се у књижевним делима која ти читаш не налазе имена главних ликова. Објасни зашто писац ове приповетке својим ликовима није дао имена.
 • Образложи речи ГЛАД и СТРАХ у вези са овом приповетком и кроз ове две речи детаљније дочарај дечакове особине.
 • Осмисли тему ове поруке. Што се тиче идеје, писац је желео да подсети богате на сиромашне.
 • ПОРУКЕ ове приповетке су бројне, али неке од њих би свакако биле:

- Блиске особе нам помажу да се изборимо и са највећим проблемима.

- Тежак живот се не заборавља; тера човека на истрајност и чини га саосећајним према патњама других људи.

ПРВИ ЗАДАТАК:

 • Подели приповетку на целине. Свакој целини дај наслов, а било би лепо да искористиш решенице или делове реченица из приповетке. Подсети се целина епског (и драмског дела):

Desetica 3

Запамти:

КЊИЖЕВНИ ЛИК није исто што и ПИСАЦ, без обзира што се на основу биографских података писца зна да је дело настало на основу пишчевог личног искуства.

Подсети се начина изражавања. Јасно ти је је реч о приповедању или нарацији. У односу на редослед излагања догађаја и доживљаја разликују се две врсте приповедања:

Desetica 4

Уочи у приповеци обе врсте приповедања.


Сигурно ћеш препознати стилску фигуру у овим примерима:

 • То је било као у сну;
 • Разрогачене очи гледају укочено као из вечности;
 • Дечак је пред школом стајао као просјак пред дворцем.

(РЕШЕЊЕ)

ДРУГИ ЗАДАТАК Smile

Преузми следећи тест и уради задатке у њему:

Десетица, Иван Цанкар

ОБАВЕЗНО-НЕОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК Smile Smile Smile

Осмисли у десет реченица писмо којим дечак одговара мајци. Писмо напиши у свесци за домаћи рад.