ЖЕНИДБА ДУШАНОВА - народна епска песма старијих времена


ПЕСМА


ОБАВЕЗНО!!!

1. Информиши се ко је био српски цар Стјепан.
2. Објасни ко су Латини.
3. Покушај да објасниш зашто краљ Мијаило не жели да цареви сестрићи дођу у сватове.
4. Закључи зашто Латини девојку показују по мраку.
5. Како објашњаваш речи Тодора везира о Роксанди девојци (на крају одломка)?
6. Покушај да објасниш зашто народни певач каже ‘ђевојка’, а не ‘девојка’.
7. Издвој бар три поруке из овог одломка.
8. Можеш ли објаснити стих „…разасја се соба од камења”?
9. Издвој неколико епитета из одломка. 

Ženidba Dušanova 1 

Цар Душан


Ženidba Dušanova 2

Грб цара Душана


Песма „Женидба Душанова”

Песму је Вук Караџић забележио од Тешана Подруговића.

Ženidba Dušanova 3 

Тема песме се види из самог наслова: женидба цара Душана.  Он наилази на неочекиване препреке, а заплет је у невођењу сестрића Војиновића (Вукашина и Петрашина) у просидбу. На срећу, пошао је непозвани најмлађи сестрић Милош.

¤   ¤   ¤   ¤   ¤

КОМПОЗИЦИОНИ ПЛАН ПЕСМЕ

1.            Увод

Кад се жени српски цар Стјепане,

надалеко запроси ђевојку,

у Леђану, граду латинскоме,

у латинског краља Мијаила,

по имену Роксанду ђевојку;

цар је проси, и краљ му је даје.

2.            Цар шаље Тодора везира у Леђане

Цар испроси по књигам’ ђевојку,

пак дозива Тодора везира.

-        Царев налог Тодору везиру.

-        Тодор везир уговара свадбу и прстенује девојку.

-        Доноси цару поруку краља Мијаила.

3.            Цар Стјепан креће са сватовима

Скупи свата дванаест хиљада,

пак подиже низ Косово равно.

4.            Војиновићи шаљу Милоша у сватове

Ој Милошу, наш рођени брате,

Брже да си граду Вучитрну!

-        Писмо брату на Шар-планини.

-        Милош и чобани.

-        Милош долази у Вучитрн.

-        Опремање Милоша Војиновића.

5.            Милош у сватовима

Тада Милош окрену кулаша,

па за царем оде у сватове.

-        Милош је задремао.

-        Сватови су одушевљени Милошевим коњем.

-        Милошев сукоб са шићарџијама.

6.            У Леђану

Кад дођоше бијелу Леђану,

разапеше по пољу шаторе.

-        Сватови стижу у Леђане.

-        Милош и краљев заточеник.

-        Милош прескаче „три коња витеза”.

-        Милош погађа кроз прстен јабуку.

-        Милош препознаје Роксанду девојку.

7.            Повратак сватова

„Спремајте се кићени сватови,

вријеме је двору путовати!”

-        Сватови полазе у Призрен.

-        Краљ налаже Балачку да преотме од сватова Роксанду.

-        Милош и Балачко војвода.

-        Милош се опрашта од цара Стјепана.

8.            Поента

-        Тешко свуда своме без својега.

¤   ¤   ¤   ¤   ¤

Милош Војиновић није непознат историји, али према изворима он није био сестрић цара душана, већ војни старешина.

¤   ¤   ¤   ¤   ¤    В И К И П Е Д И Ј А     ¤   ¤   ¤   ¤   ¤

Милош Војиновић је у песми сестрић Стефана Душана, а историја га зна као великаша на Душановом двору. Он је у песми представљен не као племић (иако је високог рода) већ као обични човек из народа, чобанин. Кроз низ ситуација он показује јунаштво и снагу, али и хумор што ће остати карактеристика многих будућих јунака епских песама. Као такав, Милош Војиновић представља сина народних надања и жељену персонификацију српског народа. Храбар, јак и спреман на шалу у свакој, па и најтежој ситуацији. Управо због тога Милош Војиновић је постао и остао један од најомиљенијих јунака наших епских песама.

¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤

Из песме се јасно види да су тема и јуначки подвизи Милоша Војиновића, а да је он главни јунак у песми. Красе га мудрост, досетљивост, храброст, неустрашивост и духовитост.

Ženidba Dušanova 4

Упечатљиве су његове пословичне речи:

Којој овци своје руно смета,

онђе нема ни овце ни руна!

¤   ¤   ¤   ¤   ¤

Јасно је да је главна порука  песме последњи стих:

ТЕШКО СВУДА СВОМЕ БЕЗ СВОЈЕГА!

¤   ¤   ¤   ¤   ¤

Народни певач није изоставио ни фантастичне мотиве. У песми се појављује троглаво митолошко биће Балачко војвода.

 Ženidba Dušanova 5

Цар Душан проси девојку у Леђану. Интересантно је да Леђан није конкретни географски појам, већ се односи на далеки, туђински град где епски јунак одлази по девојку, а бива непријатељски дочекан.

¤   ¤   ¤   ¤   ¤

У песми ни краљ Мијаило није историјска личност већ је то име за краља стране земље и то само у епској поезији.

¤   ¤   ¤   ¤   ¤

Ни Роксанда није право име изабранице цара Душана него се ово име користи у епској поезији као име жене високог порекла.

 


О песми – Википедија


СРПСКИ ЦАР СТЈЕПАН – Душан Стефан Немањић (1308 – 1355)

Био је син Стефана Дечанског и један од најзначајних владара у средњем веку у Србији. Био је српски краљ (1331 – 1345). Године 1345. постаје први цар Србије. Познат је као ратник, државник и законодавац. Најважнији правни документ оног доба је ДУШАНОВ ЗАКОНИК (1347). Наследник му је син Урош Нејаки.

Више о њему:

СТЕФАН ДУШАН – ЦАР И КРАЉ (фељтон у 27 наставака у Вечерњим новостима)

Ženidba Dušanova 6

Крунисање цара Душана


Љубитељи стрипова могу пронаћи стрип „Женидба Душанова” и уживати у његовом садржају. Аутор је Ђорђе Лобачев. На тој Википедијиној страни можете видети да је и аутор стрипова „Биберче”, „Хајдук Вељко”, „Чардак ни на небу ни на земљи”, „Хајдук Станко” и многих других.


Стефан Душан

(Учионица историје)