ЧУДЕСНА СПРАВА - Бранко Ћопић

cudesna sprava 1

О животу и делу Бранка Ћопића можеш више прочитати на страни - Википедија.

ПРИПОВЕТКА

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ И ИЗРАЗИ

 • ДАЖДЕВЊАК — врста гуштера; има црне и жуте пеге; најчешће се јавља пред кишу (ДАЖД = киша)
 • ЗАЗИРАТИ – прибојавати се, плашити се, стрепети
 • ТЕРМОМЕТАР – топломер
 • ВАСЕР-ВАГА, ЛИБЕЛА – справа за одређивање хоризонталног и вертикалног положаја предмета
 • ДРЕВНИ ПРАВЕДНИК – стари мудрац
 • ОБЕСВЕСТИТИ – погазити светињу, учинити ружно дело
 • НИКАКВА ВЈЕРА – тј. човек без људских врлина
 • НА КОЛИКО СИ МЕСТА ШУПАЉ – фигуративно, безвезњак, незналица, не зна ни најобичније ствари
 • ЏАБА ТУПИМ ЗУБЕ – фугуративно, бескорисно проводим време
 • БЕНА – будала, али кроз шалу, због несналажљивости
 • ПРОПИТИ – сав новац потрошити на пиће
 • НАФОРА ПРЕД ОЛТАРОМ – црквени православни обредни чин (узимање парчета хлеба)
 • КАУРИ – муслимански назив за православце и уопште хришћане
 • ОДИДЕР – дођи
 • ОЛТАР – главни део православне цркве
 • ФРОНТ – ратиште, бојиште

cudesna sprava 2

КЊИЖЕВНИ РОД – епика / епска поезија

КЊИЖЕВНА ВРСТА – ауторска дечја приповетка – краћа прозна форма у којој се обично излаже један догађај или се описује краћи период из живота неке личности.

ТЕМА приповетке је зазирање деда Радета од справа и машина; деда Радетов однос према чудесној справи – сату кога доживљава као да је живо биће.

ИДЕЈА приповетке је пишчево подсећање на дане детињства, детаљно представљене у збирци приповедака „Башта сљезове боје”.

ПОРУКЕ ове приповетке су:

 • Не треба приступати стварима са предрасудом.
 • Уживајте у детињству да бисте се  имали чега сећати кад одрастете.
 • Не треба се бојати непознатих справа и машина.
 • Треба напредовати у складу са развојем технологије.
 • Успомене из детињства су трајна инспирација радости и среће.

О Б Л И Ц И    К А З И В А Њ А

 • дијалози
 • описивање / дескрипција – ОБЈЕКТИВНО и СУБЈЕКТИВНО
 • приповедање / нарација – РЕТРОСПЕКЦИЈА

Преузми следећа ВЕЖБАЊА и уради их у свесци за домаћи рад.